Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Współpraca Philips z Centrum Onkologii M.D. Andersona ułatwi stosowanie spersonalizowanych terapii w onkologii i dobór pacjentów do badań klinicznych
Współpraca Philips z Centrum Onkologii M.D. Andersona ułatwi stosowanie spersonalizowanych

Philips, światowy lider w dziedzinie technologii medycznych oraz Centrum Onkologii im. M.D. Andersona przy Uniwersytecie w Teksasie nawiązali współpracę, której celem jest dostarczenie onkologom informacji o terapiach opartych na dowodach naukowych oraz badaniach klinicznych za pośrednictwem rozwiązań informatycznych Philips dla onkologii oraz autorskiego systemu Centrum im. M.D. Andersona o nazwie PODS (Precision Oncology Decision Support). Podjęta współpraca ma na celu poprawę opieki nad pacjentem oraz wsparcie lekarzy na całym świecie w wyborze właściwej terapii spersonalizowanej na podstawie profilu genetycznego pacjenta.

 

System PODS został opracowany przez Centrum im. M.D. Andersona jako narzędzie oparte na rzetelnych danych naukowych, które ma ułatwiać podejmowanie decyzji terapeutycznych w miejscu świadczenia opieki. System dostarcza sprawdzonych informacji klinicznych, obejmujących m.in. zarejestrowane terapie oraz dostępne badania kliniczne, które odnoszą się do specyficznych mutacji genetycznych w przebiegu choroby nowotworowej. Dzięki rozwiązaniom Philips klinicyści otrzymują spójne informacje na temat terapii i badań klinicznych, uwzględniające specyfikę nowotworu danego pacjenta. Dane te są pomocne podczas podejmowania decyzji w zakresie procesu leczenia pacjenta, opartego na dowodach naukowych.

– Opracowaliśmy system PODS, aby lekarze, w oparciu o wyniki nowoczesnych badań molekularnych dotyczących zmian genetycznych w obrębie guza, mogli w łatwy sposób podejmować decyzje co do najlepszej, spersonalizowanej terapii dla danego pacjenta onkologicznego – poinformowała dr Funda Meric-Bernstam, dyrektor ds. eksperymentalnych terapii onkologicznych w Centrum M.D. Andersona. – Mamy nadzieję, że dzięki naszej współpracy z Philips będziemy mogli dzielić się naszym doświadczeniem klinicznym z lekarzami na całym świecie i wspierać poprawę opieki nad pacjentem – dodała Meric-Bernstam.

Patomorfolodzy i onkolodzy zmagają się dziś z wyzwaniem, jakim jest różnorodność opcji terapeutycznych oraz konieczność śledzenia postępów w badaniach genetycznych, w których interpretacja wyników molekularnych wymaga coraz bardziej specjalistycznej wiedzy. Ze względu na rosnącą liczbę nowo rejestrowanych terapii celowanych i immunoterapii,  konieczne jest stworzenie rozwiązań umożliwiających łatwe poruszanie się w ogromie dostępnych informacji.  Celem współpracy pomiędzy Philips a Centrum Onkologii M.D. Andersona jest pomoc patomorfologom i onkologom w opiece nad pacjentami, poprzez dostarczenie informacji o dostępnych opcjach terapeutycznych lub badaniach klinicznych opartych na markerach nowotworowych.

– Dziękio statnim przełomowym odkryciom w dziedzinie terapii onkologicznych, lepszemu zrozumieniu biologii nowotworów oraz rosnącej liczbie prowadzonych badań klinicznych, ośrodki onkologiczne są w stanie zapewnić pacjentom więcej opcji leczenia, niż kiedykolwiek wcześniej – wyjaśnił Louis Culot, dyrektor ds. rozwiązań informatycznych dla onkologii w Philips. – W ramach rozszerzenia naszej wieloletniej współpracy z Centrum M.D. Anderson, stworzyliśmy rozwiązanie oparte na autorskim systemie „Precision Oncology Decision Support”, które ma dostarczać lekarzom najnowszych, przydatnych informacji, stanowiących wsparcie w procesie podejmowania decyzji klinicznych – podkreślił Culot.

 

Kompleksowa opieka onkologiczna

Rozwiązania Philips z zakresu informatyki i badań genetycznych pozwalają zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną i ułatwić proces diagnostyki oraz  leczenia poprzez wsparcie lekarzy przy podejmowaniu decyzji w oparciu o dowody naukowe. Pozwalają one uspójnić i usprawnić opiekę onkologiczną na każdym etapie ścieżki pacjenta, umożliwiając zespołom klinicznym współpracę mającą na celu propagowanie najlepszych praktyk i jakości klinicznej oraz zapewniającą wsparcie przy podejmowaniu decyzji – od wczesnego wykrycia choroby przez wskazówki dotyczące leczenia i dalszą opiekę. 

KOMENTARZE
Newsletter