Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wiedza w kieszeni
Rozwój systemu Android i aplikacji mobilnych wprowadza wiele rozrywki oraz ułatwień do naszego życia. Pojawia się coraz więcej aplikacji dotyczących zdrowia, urody oraz biotechnologii. Te ostatnie mogą wspomagać pracę laboratoryjną, ułatwiać pozyskiwanie nowych informacji oraz powtarzanie wiedzy.

Aplikacje przydatne w pracy laboranta, to w większości darmowe mobilne katalogi dystrybutorów i producentów sprzętu laboratoryjnego. Wyposażone są często w zdjęcia i opisy narzędzi. Mogą pomóc w wybraniu metody lub urządzenia. Niektóre z nich mają ciekawy rodzaj wyszukiwania np. buforów do określonego enzymu oraz możliwość przeczytania treściwej instrukcji metody. Jeżeli dedykowana jest określonej metodzie, możemy również w niej znaleźć publikacje naukowe, w których została użyta ta metoda. Takim typem bezpłatnych aplikacji  są: Real-Time PCR, Cytometry oraz Cell Imaging HD.

Niektóre z aplikacji-katalogów, poza podstawową funkcją, oferują również opisy metod oraz kalkulatory. Te ostatnie wyglądają bardzo przyjaźnie i sprawnie pomagają obliczyć np. objętość potrzebnych odczynników do danej metody. Darmowa aplikacja o nazwie PCR lab jest stworzona jako typowy kalkulator laboratoryjny, który obsługuje imponującą ilość metod. Co istotne, można modyfikować te metody o nowe odczynniki, lub usuwać te, których nie stosujemy.

Pomocne podczas zdobywania wiedzy są aplikacje wydawane przez redakcje. Część z nich jest płatna. Zapewniają wygodny dostęp do artykułów naukowych lub popularnonaukowych. Bezpłatną aplikacją takiego typu jest np. BioTechniques. Są również dostępne darmowe słowniki biotechnologiczne. Bardzo często są one wyposażone w wyszukiwarkę. Zagadnienia są przedstawiane krótko z jednoczesnym zawarciem najważniejszych aspektów.

Powtarzając wiedzę również możemy skorzystać z bezpłatnych aplikacji. Bardzo atrakcyjną formą są quizy. Niektóre z nich mają bardzo ładną oprawę graficzną. Bardzo interesujący jest Biotechnology Example, który wymaga wiedzy na poziomie szkoły wyższej. Z wielu dziedzin biologii powstają atlasy np. z biologii komórki (iCell), anatomii (Essential Anatomy 3 for Orgs, Anatomy 4D) oraz chemii (chemicalize). Bardzo atrakcyjne dla chemika, biochemika i farmaceuty są aplikacje, które stanowią kompendium wzorów chemicznych np. ChemDoodle Mobile. Niektóre z nich pozwalają na zapisywanie własnych wzorów, co umożliwia własnoręczne rozszerzanie bazy.

Rozwój tej gałęzi aplikacji ułatwia dostęp do wiedzy, zwłaszcza że coraz więcej z nich jest bezpłatna. Należy jednak pamiętać, aby zwracać uwagę na pochodzenie aplikacji oraz być czujnym na ewentualne błędy merytoryczne.

 

Katarzyna Sobierajczyk

Źródła

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.deunx.pcrlab

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.yudu.ReaderAIR3134911

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.invitrogen.cytometry

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realtime.android.qpcr

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.invitrogen.protocolsplus

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.technology.biotehnolgydictiry

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.hudsonalpha.icell

https://play.google.com/store/apps/details?id=oneheart.biotechnology.example

https://itunes.apple.com/us/app/tb-mobile/id567461644?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wVirology

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.yudu.ReaderAIR3134911

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.the3d4medical.EssentialAnatomyOrganizations

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daqri.d4DAnatomy

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iChemLabs.ChemDoodleMobile

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chemaxon.chemicalize.test

KOMENTARZE
Newsletter