Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wątroba czy trzustka – co decyduje o kierunku różnicowania komórek macierzystych?
Naukowcy z Harvard University odkryli, że poziom obecnych w środowisku prostaglandyn może wpływać na kierunek różnicowania się komórek macierzystych.

Prostaglandyny to grupa hormonów zwierzęcych, posiadających szereg funkcji biologicznych, między innymi związanych z powstawaniem stanów zapalnych i bólu. Tymczasem naukowcy z Harvard University odkryli, że obecność prostaglandyny E2 w sąsiedztwie różnicującej się komórki macierzystej może decydować o efekcie procesu różnicowania.

Badaniom poddane były komórki embrionalne organizmu modelowego, jakim jest danio pręgowane. Komórki te różnicowały się w warunkach in vitro do komórek trzustki lub wątroby. Naukowcy wykazali, że komórki macierzyste posiadają receptory błonowe zdolne do detekcji prostaglandyny E2 obecnej w środowisku. Potwierdzono, że zwiększony poziom tego hormonu powodował różnicowanie w kierunku komórek wątroby, zaś zmniejszona ilość prostaglandyny E2 wiązała się z różnicowaniem  w kierunku komórek trzustki.

Wyniki badań naukowców z Harvard University zostały opublikowane na łamach czasopisma Developmental Cell. Jest to pierwsze doniesienie na temat prostaglandyn jako swoistego przełącznika kierunku różnicowania się komórek. Co więcej, badaczom udało się potwierdzić, że w analogiczny sposób reagują także komórki ssacze. Ekspozycji na różne ilości prostaglandyny E2 poddano mysie komórki macierzyste, wpływając skutecznie na kierunek różnicowania do komórek trzustki bądź wątroby. Co ciekawe, wykazano także, że obecność hormonu może pobudzać wzrost i regenerację wątroby jako narządu.

Już w 2005 roku badania nad embrionami danio pręgowanego wykazały, że prostaglandyny wpływają na zwiększenie populacji komórek macierzystych krwi, co wykorzystywane jest obecnie na etapie badań klinicznych do rozwoju metod stosowania krwi pępowinowej w transplantologii . Fakt ten, w połączeniu z nowymi doniesieniami, według ich autora, dr. Wolframa Goesslinga, pozwala przypuszczać, że prostaglandyny mogą być głównym regulatorem wzrostu komórek w różnych narządach.

Źródła

Harvard University, Scientists find cell fate switch that decides liver, or pancreas?, www.sciencedaily.com , 13.02.2014

KOMENTARZE
Newsletter