Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Biotechnologii
22.09.2004
W dniu 21 wrzesnia 2004 r. odbyło się w Łodzi, w lokalu Politechniki Łódzkiej, inauguracyjne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia pn. Polska Federacja Biotechnologii.


Podczas spotkania zostały wybrane władze stowarzyszenia, którego prezesem został prof. Tomasz Twardowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, znany w środowisku biotechnologów, m.in. jako redaktor naczelny kwartalnika "Biotechnologia". Walne Zgromadzenie uchwaliło główne cele działalności statutowej oraz plan pracy na najbliższy okres. Polska Federacja Biotechnologii ma działać na rzecz rozwoju biotechnologii w Polsce, przyspieszenia postępu naukowego, gospodarczego i społecznego kraju. Podstawowymi celami działalności federacji jest wspieranie badań naukowych w obszarze biotechnologii, identyfikowanie i wskazywanie strategii badawczych istotnych dla rozwoju biotechnologii w Polsce, promowanie innowacyjnych rozwiązań, wspomaganie kooperacji między środowiskiem naukowym i przemysłowym, wspieranie biotechnologicznych start-up'ów, stymulacja wdrożeń z zakresu biotechnologii oraz biotechnologiczna edukacja społeczeństwa.
KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2021>

pnwtśrczptsbnd
1
3
5
6
9
Packaging [R]evolution
2021-06-09 do 2021-06-09
10
11
12
13
15
16
VIII KONGRES POLSKA CHEMIA 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
EUROBIOTECH Online 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
17
Beauty Innovations 2021 ONLINE
2021-06-17 do 2021-06-18
19
GENialne terapie
2021-06-19 do 2021-06-19
20
LNE ONE DAY
2021-06-20 do 2021-06-20
21
22
23
25
26
27
29
Korzyści z automatycznego ważenia
2021-06-29 do 2021-06-30
PHARM Connect Congress 2021
2021-06-29 do 2021-06-30
30
1
3
4
Newsletter