Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
W trosce o wspólne dobro – rozmowy o biogospodarce [VIDEO]

Blisko stu prelegentów i ponad siedmiuset uczestników z Polski i świata spotkało się, by rozmawiać o zrównoważonym rozwoju, bioekonomii, zmianach społecznych i najnowszych technologiach sprzyjających ochronie środowiska – wszystko po to, żeby przeciwdziałać negatywnym zmianom klimatycznym, ale też wesprzeć ten istotny sektor polskiej gospodarki. VII Międzynarodowy Kongres Biogospodarki – unikalne forum nauki, polityki i biznesu organizowane przez Województwo Łódzkie  – odbył się 7 października w Łodzi.

 

Troska o wspólny dom, jakim jest Ziemia oraz o przyszłość kolejnych pokoleń to nadrzędna idea powracająca w wystąpieniach podczas sesji plenarnej Kongresu. Przemawiający w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński zwrócił uwagę, że koncepcje i cele wypracowane podczas całodziennych rozmów stają się składowymi strategii zrównoważonego rozwoju naszego regionu. – Muszę podkreślić też rolę, jaką w budowaniu bioróżnorodności pełnią niewielkie ekospołeczności. Ich zaangażowanie jest kluczowe. Cieszę się, że Samorząd Województwa Łódzkiego może mieć znaczący wkład w ich integrowanie, szczególnie na obszarach wiejskich, chociażby poprzez nasz program grantów dla sołectw – podkreślał w podsumowaniu Kongresu, dziękując eksportom, ale też firmom i inicjatywom, które prezentowały się w czasie wydarzenia.

Wielokrotnie podczas spotkań i paneli podkreślano różnorodność zagadnień, składających się na pojęcie biogospodarki i konieczność właściwego wykorzystania szans kolejnej perspektywy unijnego dofinansowania. – Większość zadań dotyczących polityki klimatycznej, w tym i biogospodarki, jest finansowana ze środków europejskich. Komisja Europejska stawia nam bardzo poważne wyzwania, przeznaczając na te cele 25% budżetu – mówił Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. – Zgodnie z naszymi założeniami odnawialne źródła energii do 2030 r. stanowić będą ponad 21% – zadeklarował.

Aby skutecznie działać, należy precyzyjnie zdiagnozować problemy, w czym pomagają przygotowywane przez Komisję badania i narzędzia prawne. Tomasz Calikowski z Dyrekcji Badań i Innowacji KE „Zdrowa Planeta” wskazał wśród głównych celów zachowanie bioróżnorodności i dostępu do wody pitnej, zmniejszenie produkcji zwierzęcej czy ograniczenie degradacji środowiska, przypominając, że Komisja chce uczynić Europę kontynentem neutralnym klimatycznie.

Wiedzą o najnowszych rozwiązaniach w poszczególnych dziedzinach biogospodarki podzielili się najwyższej klasy specjaliści. Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zauważyła, że mądre gospodarowanie zasobami odnawialnymi, a docelowo wprowadzenie obiegu zamkniętego, wymaga nie tylko technologicznych innowacji, ale także szerokich zmian świadomościowych, jako ważne obszary rozwoju wskazując wykorzystanie surowców rolnych do produkcji bioenergii czy uprawę nowych odmian roślin odpornych na zmiany klimatyczne. O ekohydrologii w odniesieniu do rolnictwa opowiadał prof. dr hab. Maciej Zalewski, dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN, zaś Marta Krawczyk z Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. przybliżyła złożoną kwestię recyklingu opakowań, których w samej Polsce wytwarza się rocznie 5,8 milionów ton.

Przedstawiciele władz samorządowych, biznesu czy świata nauki uczestniczący w Kongresie mogli wybierać spośród aż 18 prelekcji z udziałem znakomitych ekspertów. Podczas dwóch sesji panelowych w salach Hotelu Vienna House Andel’s Lodz poruszono szerokie spektrum tematów, począwszy od najbardziej palących problemów regionu, jak smog czy zmiana klimatu w województwie łódzkim, poprzez zrównoważone rolnictwo, gospodarowanie odpadami i chemikaliami, bioinnowacje, kwestie związane z rozwojem srebrnej gospodarki oraz medycyny przeciwstarzeniowej, skończywszy na zielonych zamówieniach publicznych czy zagadnieniach własności intelektualnej.

W programie wydarzenia znalazło się także miejsce na część edukacyjno-popularyzatorską: warsztaty połączone z forum dyskusyjnym oraz eksperymentatorium, gdzie chętni mogli spróbować swych sił w wytwarzaniu żywności fermentowanej czy wykonaniu tradycyjnych elementów zdobniczych. Na małych adeptów ekologicznego stylu życia czekały zajęcia plastyczno-muzyczno-ruchowe, sprzyjające kształtowaniu troski o stan środowiska naturalnego od najmłodszych lat.

Na zakończenie Kongresu rozstrzygnięto konkurs na najlepsze ekosołectwo. Jury  swoją nagrodę przyznało sołectwu Dalików. Natomiast nagrodę publiczności zdobyło sołectwo Stolec.

My zaś zapraszamy do obejrzenia naszej krótkiej relacji z Kongresu oraz towarzyszącej mu konferencji prasowej z udziałem wybranych ekspertów. Wkrótce na naszym kanale ukaże się więcej materiałów dotyczących biogospodarki. 

 

KOMENTARZE
Newsletter