Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
W jaki sposób można zapewnić bezpieczeństwo żywności?
16 października 2013 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo produktu podstawą rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej” zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań (KIG PS). Tematem przewodnim konferencji były różne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa produktom żywnościowym.

Bezpieczna żywność  to zapewnienie, że konsumowana żywność nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka.  Kluczową zasadą systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności jest nałożenie na każdy podmiot uczestniczący w rynku spożywczym zindywidualizowanego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa produktu, obejmujacego wytwarzanie surowców, dostawy surowców, kolejne etapy wytwarzania produktu finalnego, pakowanie, przepakowywanie, przechowywanie, transport, dystrybucja, kolejne etapy dostaw. Na czym zatem polega istota zapewnienia bezpieczeństwa produktom żywnościowym? Odpowiedź na to pytanie można było uzyskać podczas konferencji „Bezpieczeństwo produktu podstawą rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej”

O idee organizacji tego spotkania zapytaliśmy Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań (KIG PS) Tadeusza Pokrywkę, który wyjaśnił, że Konferencja Bezpieczeństwo produktu podstawą rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej jest elementem pewnej ciągłości spotkań przedstawicieli szeroko rozumianej branży produkcji i obrotu żywnością.

W konferencji wzięło udział 250 osób: Ministrów RP, Posłów RP, przedstawicieli Instytucji związanych z regulacjami prawa gospodarczego i gospodarki żywnościowej, doktorantów i pracowników naukowych polskich uczelni.

W pierwszej części spotkania prelegenci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawili aktualne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej, a także podejmowane działania Parlamentu istotne dla ich rozwoju. Następnie zaprezentowane zostały światowe standardy zapewnienia bezpieczeństwa produktów na przykładzie grupy standardów IFS (International Featured Standards).

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w swoich wystąpieniach poruszyli tematykę zagwarantowania bezpieczeństwa żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wprowadzania i przestrzegania kontroli wewnętrznej, a także znaczenia właściwego nadzór organów urzędowej kontroli żywności.

Prelegentka firmy Wessling Polska w swoim wystąpieniu „Pestycydy a bezpieczeństwo żywności – kontrola pozostałości środków ochrony roślin”, przedstawiła zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka wynikające z nieumiejętnego i niekontrolowanego stosowania tych substancji.

W trakcie konferencji zaprezentowano projekt „Klaster innowacji w agrobiznesie”, który w swoich założeniach ma jednoczyć w działaniach uczelnię wyższą – Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego (stanowiącą zaplecze naukowe) oraz instytucje otoczenia biznesu i przedsiębiorstwa. Celem projektu jest podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw.

Zatem podsumowując konferencję warto podkreślić, że zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności jest kluczowe dla rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

W dobie specjalizacji gospodarek krajowych możemy stwierdzić, że żywność stała się naszą wizytówką. Rozwój produkcji spożywczej musi iść w parze z odpowiedzialnością wszystkich uczestników łańcucha produkcji i obrotu żywnością. Pozycja lidera branży żywnościowej, jaką osiągnęliśmy w Europie wymaga ogromnej troski i umacniania zdobytych pozycji. Systemy bezpieczeństwa w rolnictwie i gospodarce żywnościowej mają tu kapitalne znaczenie. Konferencja spełniła swoje zadanie, teraz czas na kolejne spotkania, juz bardziej zawężające tą problematykę – dodał Tadeusz Pokrywka.

KOMENTARZE
Newsletter