Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ukraina włączona do programu Horizon 2020
Ukraina włączona do programu Horizon 2020
Przedstawiciel Komisji Europejskiej Carlos Moedas oraz ukraiński Minister Edukacji i Nauki Serhiy Kvit podpisali porozumienie włączające Ukrainę do programu Horizon 2020. Jest to wielopłaszczyznowy 7-letni program naukowy wart 80 miliardów euro, który ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego na wyniszczonej wojną Ukrainie.

Konflikt na Ukrainie i związane z nim straty obejmują także kryzys nauki. W czasie walk na wschodzie Ukrainy, z obszarów objętych wojną wyjechało około 1,5 tysiąca naukowców i 10 tysięcy studentów. Część cennego zaplecza naukowego została utracona wraz z zaaneksowanym przez Rosję Półwyspem Krymskim. W dziedzinie europejskich badań naukowych Ukraina zaliczona została do tzw. państw „trzeciego świata”, co wykluczało ją między innymi z aplikowania o granty ERC (European Research Council).

Porozumienie włącza Ukrainę do programu Horizon 2020 na prawach państwa stowarzyszonego. Dodatkowo zapewnia udogodnienia w postaci 95 % ulgi na opłatę stowarzyszeniową i roczne odroczenie spłaty pierwszej raty. Unia Europejska, w ramach budowania bliższych relacji ekonomicznych i politycznych z państwami byłego bloku wschodniego, ma nadzieję, że granty badawczo-aplikacyjne, transfer technologii oraz programy stypendialne przyczynią się do wzrostu gospodarczego na Ukrainie.

Dokument podpisany 20 marca musi zostać ratyfikowany przez parlament ukraiński. Wprowadzona zmiana, pod względem współpracy naukowej, stawia Ukrainę na równi z innymi państwami niewchodzącymi w skład UE, takimi jak Islandia, Norwegia i Turcja.

KOMENTARZE
Newsletter