Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Targi EuroLab już 18 marca!
Targi EuroLab już 18 marca!
Targi EuroLab to specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym, skierowana do branży laboratoryjnej, powstająca przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Wydarzenie jest miejscem promocji najnowszych rozwiązań i technologii przeznaczonych dla laboratoriów, jak również niezastąpionym źródłem informacji i opinii o najnowocześniejszych metodach i technikach badawczych.

Doskonałe połączenie świata nauki i biznesu sprawia, że na targi przybywają zarówno kontrahenci chcący nawiązać kontakty biznesowe, jak i przedstawiciele szeroko pojętej nauki zainteresowani nowościami rynkowymi i poszerzaniem wiedzy. Każdej z edycji imprezy towarzyszą prowadzone na wysokim poziomie seminaria, konferencje i wykłady  prowadzone przez wybitnych specjalistów z branży, a nad stroną merytoryczną czuwa  Rada Programowa.

Pierwszego dnia 17. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, tj. 18 marca, zainteresowani będą mogli wziąć udział w konferencjach na tematy związane z metrologią. Poprowadzą je eksperci z Głównego Urzędu Miar oraz Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Wtedy także odbędzie się wykład z zakresu biotechnologii, który wygłosi Przewodniczący Komitetu Biotechnologii PAN. Ciekawą propozycją dla organizacji oraz instytucji będzie wykład o możliwościach pozyskiwania Funduszy Europejskich na badania i rozwój.

Wśród wystawców znajdą się

 • Producenci i dystrybutorzy:
  • akcesoriów laboratoryjnych, drobnego sprzętu oraz szkła laboratoryjnego
  • mebli i elementów wyposażenia laboratoriów
  • aparatury analitycznej
  • sprzętu optycznego
  • sprzetu kontrolno-pomiarowego
  • substancji chemicznych, odczynników, gazów, testów
  • oprogramowania dla laboratoriów
  • profesjonalnych środków czystości i odzieży ochronnej
 • instytuty naukowo-badawcze, uczelnie wyższe
 • instytucje i placówki certyfikujące
 • inni oferenci usług dla laboratoriów

Tematyka Targów EuroLab

1. Analityka chemiczna

EL2015_logotypy-z-ikonkami_analityka

 • elementy wyposażenia laboratorium 
 • projektowanie i wyposażenie laboratorium 
 • akcesoria
 • aparatura analityczna 
 • sprzęt optyczny
 • sprzęt kontrolno-pomiarowy     
 • laboratoryjny i on-line 
 • substancje chemiczne 
 • gazy specjalne i oprzyrządowanie 
 • oprogramowanie laboratorium
 • środki utrzymania czystości i dezynfekcyjne 
 • odzież ochronna, zabezpieczenia osobiste 
 • akredytacja laboratoriów i badania biegłości 
 • usługi analityczne

 

2. Biotechnologia & Life Science

EL2015_logotypy-z-ikonkami_biotechnologia

 • wyposażenie i instalacje
 • kultury i hodowle komórkowe i tkankowe
 • materiały pomocnicze
 • odczynniki  specjalistyczne takie jak: białka i aminokwasy, elektrolity, enzymy i bufory,
 • odczynniki organiczne i nieorganiczne, polimery, miksy do pcr, markery wielkości DNA i białek, agarozy, bufory, zestawy do klonowania, trasfekcji, transkrypcji
 • reaktory
 • procesy fermentacyjne i ich oprzyrządowanie, badania DNA i RNA
 • inżynieria genetyczna
 • enzymologia kosmetologia i techniki biochemiczne
 • bezpieczeństwo żywności
 • szkolenia
 • certyfikacja
 • usługi i inne

KOMENTARZE
Newsletter