Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Stypendia Transfer of Knowledge
05.05.2004
19 maja 2004 upływa termin składania wniosków o stypendia Marie Curie transferu wiedzy (Transfer of Knowledge –ToK) z budżetem 45 milionów euro.


Projekty transferu wiedzy są projektami wymiany naukowej realizowanymi przez instytucje. Fundusze unijne mogą być wykorzystane na przyjmowanie do polskich ośrodków badawczych naukowców z całego świata oraz na wysyłanie własnych pracowników do instytucji wskazanych we wniosku. W 2003 polskie instytucje złożyły w sumie 68 na 89 projektów europejskich z czego zostało zaakceptowanych 26. Rodzaje stypendiów ToK: - Stypendia rozwojowe (Development Scheme) - główny cel tego projektu to rozwój potencjału naukowego jednostki poprzez nabywanie nowych umiejętności i wiedzy od przyjeżdżających na okres od 2 miesięcy do 2 lat doświadczonych naukowców (osoby z tytułem doktora oraz osoby które mają przynajmniej 4 letni staż naukowy po zakończeniu studiów wyższych). Stypendia rozwojowe obejmują także wyjazdy własnych pracowników na okres od 2 miesięcy do 1 roku do wcześniej wskazanych we wniosku ośrodków. Kandydaci muszą być zatrudnieni w danym instytucie przez co najmniej trzy lata). Stypendium ma za zadanie umożliwić poznanie przez nich np. nowych metod i technik badawczych, które następnie będą wdrażane w macierzystej placówce - Strategiczne partnerstwo akademicko-przemysłowe (Industry-Academia Strategic Partnership Scheme) - ten typ stypendiów ToK skierowany na rozwinięcie współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu Szczegółowe informacje nt. stypendiow ToK: http://www.6pr.pl
KOMENTARZE
Newsletter