Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Stypendia "Restart Fellowships" dla kobiet - naukowców
26.05.2004
Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO - European Molecular Biology Organisation) oferuje stypendia „Restart Fellowships” kobietom naukowcom, które zamierzają wrócić do pracy naukowej po przynajmniej rocznym urlopie wychowawczym (ich obecne stanowisko - poniżej 6 miesięcy).

Zainteresowane osoby muszą robić doktorat w dziedzinie biologii i przedstawić przynajmniej jeden artykuł opublikowany w międzynarodowym czasopiśmie fachowym (ubiegający się o stypendium jako pierwszy autor). Stypendysta musi być związany z instytutem należącym do EMBC ("European Molecular Biology Conference"). Stypendia przyznawane są na dwa lata i obejmują koszty pobytu stypendysty i jego rodziny. Termin składania wniosków upływa 15 sierpnia 2004 r. Kontakt: Jan Taplick, Programme Manager EMBO: tel: +49-6221-8891122 faks: +49-6221-8891215 e-mail: Jan.Taplick@embo.org, restart@embo.org http://www.embo.org
KOMENTARZE
Newsletter