Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Stypendia HFSP
17.05.2004
Human Frontier Science Program (HFSP) promuje biologiczne badania podstawowe w naukach przyrodniczych.


Obecnie HFSP ogłosiło konkurs na 3-letnie stypendia długoterminowe (LTF - Long-Term Fellowships) i interdyscyplinarne (CDF - Cross-Disciplinary Fellowships). Oferta LTF obejmuje stypendia dla naukowców ze stopniem doktora w dziedzinie nauk przyrodniczych. O stypendia CDF mogą ubiegać się naukowcy ze stopniem doktora w dziedzinie nauk fizycznych, chemicznych, matematycznych, inżynieryjnych oraz informatycznych, którzy chcą się przeszkolić w naukach biologicznych. Formularze elektroniczne będą dostępne na przełomie czerwca i lipca. Zakończenie wstępnej rejestracji plaowane jest 26 sierpnia 2004. Szczegółowe informacje: www.hfsp.org
KOMENTARZE
Newsletter