Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Stypendia dla Kobiet nauki rozdane!
28 listopada, w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, ogłoszono zwyciężczynie 14. już inicjatywy „L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki”. Konkurs jest efektem współpracy między L’Oréal Polska Sp. z o.o., Polskim Komitetem ds. UNESCO i Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spośród 100 kandydatek nagrodzona jedynie 5 najlepszych!

 

Jury przewodniczyła prof. dr hab. Ewa Łojkowska, a laureatki nagradzała Minister Nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.  Nagrodą dla badaczek było roczne stypendium. Panie przygotowujące rozprawę doktorską  otrzymały 27,000 zł, natomiast pracujące nad rozprawę habilitacyjną 32,000 zł. W tej pierwszej grupie znalazły się:

  • mgr Marta Zielińska
  • mgr Aleksandra Markiewicz

Natomiast stypendia habilitacyjne trafiły do:

  • dr Iwona Ciechomska
  • dr Joanna Kozieł
  • dr Elżbieta Nowak

MNiSW ufundowało dla każdej Laureatki dodatkową nagrodę, którą będzie pokrycie kosztów wyjazdu na dowolną zagraniczną konferencję naukową na terenie Europy.

Program ma na celu promowanie kobiet wiążących swoją pracę zawodową ze światem nauki, prezentowanie ich osiągnięć, a co najważniejsze zachęcanie młodych kobiet do pracy naukowej. Organizatorzy podkreślali, że polski program „For women in Science” jest pierwszą taką inicjatywą na świecie, a inne korzystają z naszych doświadczeń przygotowując swoje edycje. Konkurs udziela wsparcia finansowego i wspiera utalentowane kobiety prowadzące prace badawcze w dziedzinach nauk o życiu. Organizatorzy wyrazili uznanie dla osiągnięć wszystkich pań i zachęcali do kontynuacji działań zmierzających do rozwoju nauki.

 

Autor: Anna Szulc

KOMENTARZE
Newsletter