Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Spółka zależna od Inno-Gene SA stworzy Genomiczną Mapę Polski
Spółka zależna od Inno-Gene SA - Centrum Badań DNA - poinformowała iż konsorcjum pod nazwą ECBiG (Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki, podpisało umowę i otrzyma ponad 100.000.000 PLN na realizację projektu dotyczącego stworzenia Genomicznej Mapy Polski, czyli referencyjnego genomu Polaka.

 

Zarząd Inno-Gene SA poinformował w komunikacie bieżącym o podpisaniu w dniu 22 grudnia 2016 r. umowy na realizację projektu przez konsorcjum, pod nazwą ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki, którego członkiem jest spółka zależna Centrum Badań DNA sp. z o.o. (dalej CBDNA). 

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Lider Konsorcjum), Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA jako Partner Biznesowy. Całkowita wartość projektu wynosi 104.867.454,23 PLN a kwota dofinansowania to 68.000.000 PLN

Wnioskowany projekt dotyczy wykonania do 10.000 badań całogenomowych (WGS, Whole Genome Sequencing) i stworzenia Genomicznej Mapy Polski, czyli referencyjnego genomu, który będzie wzorcem wykorzystywanym zarówno w celach naukowych, medycznych, jak i komercyjnych. Podobne projekty dotyczące sekwencjonowania populacji mieszkańców prowadzą już USA, Korea Południowa czy Wielkiej Brytanii. Znajomość genomu lokalnej populacji ma ogromne znaczenie w medycynie i farmacji, gdyż umożliwia indywidualizacje leczenia i stosowanie dobranych dawek leków (personalizacja leczenia). W Polsce będzie to pierwszy tak duży projekt dotyczący sekwencjonowania całogenomowego populacji.

Centrum Badań DNA sp. z o.o. jako Partner Biznesowy odpowiedzialna będzie za  przetwarzanie danych całogenomowych. Projekt nie wymaga od spółki zależnej wniesienia dodatkowego wkładu pieniężnego lub niepieniężnego. Dzięki udziałowi w Projekcie CBDNA uzyska nieograniczony dostęp do powstałej infrastruktury i bazy danych IT oraz współudział we wszystkich komercyjnych przedmieściach powstałych na bazie powstałej infrastruktury wytworzonej w ramach projektu. 

Projekt Genomiczna Mapa Polski, można uznać za przełomowy, gdyż stwarza realną szansę włączenia się polskich naukowców do ogólnoświatowych badań genomów ludzkich. Został on tak skonstruowany by mogli z niego korzystać zarówno przedstawiciele świata nauki, genetycy, lekarze, jak i przedsiębiorcy. Wyniki realizacji projektu będą zatem służyły wszystkim zainteresowanym rozwojem badań genomicznych w Polsce. Jest on szczególnie ważny dla badań podstawowych oraz dla rozwoju nowoczesnych metod stosowanych obecnie w medycynie takich jak np. medycyna personalizowana czy medycyna precyzyjna.

- Projekt ma też istotny aspekt komercyjny, gdyż na podstawie zgromadzonych danych będzie można tworzyć nowe testy diagnostyczne czy profilaktyczne dające podstawę do powstania nowych innowacyjnych przedsiębiorstw biotechnologicznych - powiedział prof. dr. hab. Marek Figlerowicz, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

- Realizacja tak dużego projektu potwierdza nasze kompetencje w segmencie badań NGS (ang. Next Generation Sequencing). Jesteśmy dumni że uczestniczymy w tym projekcie i wzorem innych państw utworzymy nasz własny referencyjny Genom Polaka. Ma to ogromne znaczenie zarówno dla medycyny, farmacji, jak i świata  nauki – dodał Jacek Wojciechowicz Prezes Centrum Badań DNA oraz INNO-GENE S.A.

 

Rynek

Według informacji światowych liderów segmentu badań genetycznych rynek badań WGS podwaja się każdego roku. W 2016 roku ponad 850 tys. ludzi miało już zsekwencjonowany własny genom. Zgodnie z przewidywaniami JP Morgan globalny rynek badań WGS w 2018 roku osiągnie wartość 11,9 miliarda USD.

W ocenie Inno-Gene SA inwestycja kapitałowa w infrastrukturę do badań WGS jest długofalową strategią rozwoju, opierającą się na wejściu w nowy, dynamicznie rozwijający się segment rynku. 

W połowie września 2015 r. Inno-Gene SA opublikowała Strategię na lata 2015-2018, zgodnie z którą w ciągu kolejnych trzech lat Spółka podwoi udział w rynku badań genetycznych w Polsce z szacowanych 6 proc. w 2015 r. do 12 proc. w 2018 r. Rozwój w obszarze zaawansowanych technologii, ma wzrostowy i systematyczny wpływ na przychody przedsiębiorstwa. Ważnym projektem, w który zaangażowało się Inno-Gene SA, jest spółka Central Europe Genomics Centre (CEGC). Będzie ona prowadzić populacyjne badania całogenomowe, a więc pełne skanowanie genomu. 

KOMENTARZE
Newsletter