Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
"SMEs go LifeSciences" - nowa inicjatywa wspierająca firmy biotechnologiczne
20.05.2004
Projekt „SMEs go LifeSciences” wspiera udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w dziedzinie nauk o życiu Szóstego Programu Ramowego.


Działanie projektu zakłada szkolenia dla naukowców i MŚP oraz działania wspomagające budowę konsorcjów i kojarzenie MŚP z naukowcami. W czasie następnych 3 lat zostanie nawiązany kontakt z 2500 firmami europejskimi działającymi w obszarze nauk przyrodniczych. Firmy te zostaną przeszkolone w takich tematach jak problemy praw własności intelektualnych, zarządzanie projektami europejskimi oraz finansowe aspekty projektów. SMEs go LifeSciences skierowany jest także do naukowców przygotowujących wnioski projektowe z partnerami z MŚP. Naukowcy będą mieli możliwość uzyskania porad oraz odbycia szkoleń na temat pisania projektów, wyszukiwania MŚP, zagadnień finansowych i prawnych. Zostanie zorganizowanych 160 krajowych sesji szkoleniowych oraz 6 szkoleń międzynarodowych. Pomóc w efektywnym kojarzeniu MŚP i konsorcjów badawczych ma cykl spotkań brokerskich (także wirtualnych) oraz wysokiej jakości baza danych zawierająca profile MŚP. SMEs go LifeSciences będzie europejską platformą kontaktową między MŚP (możliwość zaprezentowania swojej działalności) a konsorcjami badawczymi (poszukiwanie wysoko wyspecjalizowanych firm chcących wziąć udział w projektach europejskich). Celem projektu jest osiągnięcie 15 proc. udziału MŚP w priorytetach tematycznych 6PR, a w szczególności zwiększenie udziału MŚP w Projektach Zintegrowanych i Sieciach Doskonałości. Koordynatorem SMEs go LifeSciences jest austriacki BIT – Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Technologicznej. Kontakt: Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy e-mail: anna.pytko@kpk.gov.pl
KOMENTARZE
Newsletter