Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Śląski Uniwersytet Medyczny w międzynarodowych badaniach WHO nad COVID-19

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przeprowadzi badania na temat rozpowszechniania i czynników ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w populacji aglomeracji górnośląskiej w 2020 r. – podała w środę uczelnia.

 

 

 

To część badań sero-epidemiologicznych, prowadzonych przez polskich naukowców w ramach programu WHO – Solidarity II Global Serologic Study for SARS-CoV-2, w którym uczestniczą 42 kraje z całego świata. Do badania włączone zostały dwa projekty zgłoszone do Agencji Badań Medycznych w ramach szybkiej ścieżki wsparcia, ukierunkowanej na zwalczanie COVID-19. Są to: realizowany przez Warsaw Genomics projekt pt. "Odporność grupowa wobec SARS-CoV-2 w Polsce: walidacja dostępnych testów serologicznych i określenie poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2 w czasie 1, 3, 9 i 12 miesięcy od zachorowania na grupie 2500 osób przebyłych COVID-19", kierowane przez prof. dr. hab. Krystiana Jażdżewskiego oraz projekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pt. "Rozpowszechnienie i czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w populacji Aglomeracji Górnośląskiej w 2020 r.", kierowany przez prof. Jana E. Zejdę.

Celem badań sero-epidemiologicznych jest sprawdzenie poziomu zakażeń nowym wirusem SARS-CoV-2. Pozwala to ocenić, jaka część populacji przeszła chorobę i wytworzyła przeciwciała w klasie IgG – dającej potencjalnie odporność na powtórne zakażenie. Takie badania, prowadzone na reprezentatywnej populacji, pozwalają opracować wskazania do wytycznych dotyczących zarówno diagnostyki wirusa w kolejnej fazie epidemii, jak i dają możliwość określenia odporności grupowej w populacji. To kluczowe kwestie z punktu widzenia funkcjonowania całych państw, nie tylko w kontekście zdrowotności społeczeństwa, ale także uruchomienia gospodarki i przywrócenia życia społecznego. Firma Warsaw Genomics dokona walidacji testów serologicznych do oceny poziomu zakażeń, bazując na już zgromadzonych surowicach od pacjentów z całej Polski z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Zespół epidemiologów pod kierunkiem prof. Zejdy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dokona analizy przebiegu i czynników ryzyka zakażeń oraz umieralności w poważnie dotkniętym COVID-19 regionie Górnego Śląska.

Dzięki udziałowi w badaniu Solidarity II polscy naukowcy zyskają szybszy dostęp do wystandaryzowanych testów serologicznych, rozpoznających specyficznie przeciwciała w surowicy krwi dla SARS-CoV-2. Badanie pozwoli na ocenę poziomu zakażeń SARS-CoV-2 w różnych regionach świata, w tym także w Polsce. Wyniki badania będą pomocne przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących funkcjonowania państw i społeczeństw w przypadku kolejnej fali zakażeń SARS-CoV-2 czy innych światowych pandemii. Międzynarodowa współpraca naukowa w ramach badania Solidarity II, do której zostali zaproszeni polscy badacze, dzięki dotacji Agencji Badań Medycznych pozwoli ograniczyć etap walidacji testów do kilku wcześniej wybranych, dzięki wymianie doświadczeń z ponad 40 państwami. Ponadto badacze uzyskają dostęp do panelu sprawdzonych surowic z innych populacji w celu uwiarygodnienia wyników badań. Dzięki wspólnej pracy i wymianie informacji wyniki uzyskane z Polski będzie można porównać z wynikami badań realizowanych według tego samego protokołu na całym świecie. 

Autorka: Anna Gumułka (PAP)

KOMENTARZE
Newsletter