Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Selvita z bardzo dobrymi wynikami za I półrocze 2020 r. oraz rekordowym backlogiem
Selvita z bardzo dobrymi wynikami za I półrocze 2020 r. oraz rekordowym backlogiem

Selvita S.A. zaraportowała za pierwsze półrocze bieżącego roku 67,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co jest wynikiem lepszym aż o 47 proc. r/r. Zysk netto spółki w pierwszym półroczu wyniósł 9,4 mln zł, wobec 4,6 mln zł przed rokiem, a wynik EBITDA sięgnął 15,8 mln zł, wobec 10,2 mln zł rok wcześniej. Selvita konsekwentnie rozwija swoją działalność biznesową i umacnia pozycję na globalnym rynku przedklinicznych CRO, szczególnie wśród klientów ze Stanów Zjednoczonych, największego rynku biotechnologicznego na świecie. Łączny backlog spółki (wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień 07.09.2020 r. kontraktów handlowych oraz umów o dotacje) obecnie wynosi 122,8 mln zł i jest o 39 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

W prezentowanym okresie przychody z usług na rzecz klientów zewnętrznych wzrosły o 51 proc. do poziomu 55,4 mln zł, w porównaniu do 36,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. EBITDA segmentu usług wyniosła 14,0 mln zł, co oznacza rentowność na poziomie 23,8 proc. Segment bioinformatyczny, w którym działa spółka zależna Selvity – Ardigen S.A. – osiągnął w raportowanym okresie przychody na poziomie 8,8 mln zł, oznacza to wzrost o 43 proc. r/r. Co istotne EBITDA segmentu wzrosła aż o 217 proc. do 1,8 mln zł, co oznacza marżę EBITDA na poziomie 20,1 proc.

Pierwsza połowa 2020 r. była bardzo pracowitym okresem dla Selvity. Spółka ogłosiła nową strategię rozwoju na lata 2020-2023, z sukcesem pozyskała 90,6 mln zł z emisji akcji serii C oraz systematycznie zwiększała skalę prowadzonego biznesu. Selvita dynamicznie rozwija sprzedaż zagraniczną. Przychody z usług znajwiększego rynku, tj. Stanów Zjednoczonych, wzrosły niemal trzykrotnie r/r. i stanowią już prawie 28 proc. całego segmentu usługowego. W Wielkiej Brytanii, drugim największym rynku, przychody z usług wzrosły o 63 proc. r/r. Uznanie klientów dla wysokiej jakości kompetencji i doświadczenia zespołu Selvity wpływa na umocnienie pozycji spółki na największych rynkach biotechnologicznych na świecie oraz owocuje kolejnymi umowami.

– Konsekwentnie realizujemy założenia strategii rozwoju, które przekładają się na naszą pozycję rynkową oraz na wyniki operacyjne i finansowe. Pierwsze półrocze 2020 r. potwierdza, że rynek przedklinicznych CRO nadal się rozwija i dywersyfikuje, mimo niepewności związanej z pandemią COVID-19. Jesteśmy zadowoleni, że w tych okolicznościach potrafiliśmy umocnić naszą pozycję wśród klientów, szczególnie na rynku amerykańskim. Efektywnie pozyskujemy i realizujemy kontrakty, nawet w okresie pandemii, o czym świadczy rekordowy backlog. Ograniczenia w przemieszczaniu się utrudniają poszerzanie kontaktów biznesowych, dlatego staramy się dobrze wykorzystać wirtualną przestrzeń i w ten sposób budować rozpoznawalność Selvity na rynku globalnym, co powinno przełożyć się na dalszy wzrost przychodów – komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Selvity.

Pod koniec kwietnia bieżącego roku Selvita zaprezentowała nową strategię. Zakłada ona zwiększenie przychodów, utrzymanie stabilnej marży EBITDA oraz ponad miliard zł wartości rynkowej w 2023 r. W tym celu w latach 2020-2023 spółka zamierza zrealizować inwestycje o wartości 325-375 mln zł, które zostaną przeznaczone na akwizycje oraz rozwój organiczny. Na realizację strategii Selvita pozyskała 90,6 mln zł z emisji akcji serii C. Ok. 80 proc. pozyskanych środków zostanie przeznaczonych na akwizycje, nad którymi spółka intensywnie pracuje. Jednym z elementów realizacji strategii będzie również zabezpieczenie własnej powierzchni badawczej poprzez utworzenie Centrum Usług Laboratoryjnych. Selvita poczyniła już pierwszy krok w celu realizacji tej inwestycji, nabywając w sierpniu br. działkę, na której będzie realizowany projekt.

KOMENTARZE
Newsletter