Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Selvita wchodzi na duży, dynamicznie rosnący rynek, uruchamiając usługi z zakresu odkrywania i rozwoju leków biologicznych
Selvita wchodzi na duży, dynamicznie rosnący rynek, uruchamiając usługi z zakresu odkrywani

Selvita S.A., jedna z wiodących europejskich firm typu CRO (ang. Contract Research Organization), podjęła strategiczną decyzję o wejściu w nowy obszar biznesowy, związany z usługami odkrywania i rozwoju leków biologicznych, pozyskując kompleksowe zasoby niezbędne do selekcji i rozwijania przeciwciał monoklonalnych (ang. monoclonal antibody, mAb). Uruchomienie operacji w nowym obszarze zaplanowane jest na pierwszą połowę kwietnia br. 

 

 

Decyzja ta będzie skutkowała stworzeniem możliwości generacji nowych źródeł przychodów poprzez penetrację drugiego pod względem wielkości, dynamicznie rosnącego segmentu rynku odkrywania i rozwoju leków. Spółka oczekuje, że skorzysta z licznych synergii, m.in. z uwagi na wzmocnienie zespołu sprzedażowego. W związku z wejściem w nowy obszar biznesowy i naukowy Selvita zatrudni wysoko wykwalifikowany zespół ekspertów specjalizujących się w odkrywaniu i rozwoju przeciwciał terapeutycznych oraz wynajmie we Wrocławiu dostosowane do tego typu działalności, w pełni wyposażone, nowoczesne laboratoria. Pozyskane zasoby oraz zapewniona zdolność do ich wzrostu, wraz z rozwojem sprzedaży w nowym obszarze, stanowią fundament do dalszego rozszerzania portfolio usług Selvity w zakresie leków biologicznych.

Nowy obszar działalności pozwoli spółce na dotarcie do drugiego co do wielkości segmentu rynku odkrywania i rozwoju leków, po lekach małocząsteczkowych. Według Transparency Market Research wartość rynku leków biologicznych wzrośnie w 2031 r. do 856 mld dol., osiągając średnią roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 6,9% w okresie 2023-2031. Spółka planuje rozpocząć działalność w nowym obszarze od świadczenia usług związanych z przedklinicznym rozwojem przeciwciał monoklonalnych, które stanowią największą część rynku leków biologicznych – dane Grand View Research prognozują, że wartość tego rynku sięgnie 495 mld dol. w 2030 r., przy CAGR na poziomie 11% w latach 2023-2030. W związku z podjętą decyzją Selvita otworzy nowy oddział we Wrocławiu, gdzie będzie dysponować nowoczesnymi laboratoriami o powierzchni ponad 400 m2, z możliwością podwojenia tej powierzchni w przyszłości. Spółka zabezpieczyła również nowoczesny sprzęt laboratoryjny. Początkowo Selvita zatrudni zespół 16 wysoko wykwalifikowanych naukowców, z bogatym doświadczeniem w tego typu badaniach, zdobytym m.in. w firmie Pure Biologics.

– Nowa oferta usług w zakresie odkrywania i rozwoju przeciwciał monoklonalnych stanowi kamień węgielny naszej ekspansji w obszarze leków biologicznych, który jest szybko rozwijającym się segmentem branży biotechnologicznej. Dostrzegamy w tej strategicznej decyzji duży potencjał komercyjny, a wybrany model wejścia na ten niezwykle atrakcyjny fragment rynku, zakładający uzupełnienie dotychczas zbudowanych kompetencji Selvity poprzez dołączenie wrocławskiego zespołu, pozwoli nam uruchomić działalność właściwie z dnia na dzień. Liczymy na to, że wzmocniony w ostatnim czasie zespół sprzedaży umożliwi nam sprawną budowę źródeł przychodów z nowej działalności – mówi Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Selvity. – Wejście w segment leków biologicznych stanowi silne potwierdzenie naszych ambicji poszerzania portfolio usług Selvity, poza lekami małocząsteczkowymi. Wykorzystując nowoczesną infrastrukturę badawczą oraz wyjątkowy zespół naukowców we Wrocławiu, będziemy w stanie zapewnić naszym klientom szeroki zakres usług związanych z odkrywaniem i rozwojem przeciwciał, które wyraźnie wzmocnią ofertę Selvity w obszarze leków biologicznych. Z niecierpliwością czekamy na powitanie naszych nowych kolegów i koleżanek oraz sprawną integrację wrocławskiego oddziału z operacjami Selvity – dodaje dr Miłosz Gruca, wiceprezes zarządu Selvity.

W wyniku wejścia w nowy obszar odkrywania i rozwoju leków biologicznych Selvita będzie oferować kompleksowe usługi związane z przeciwciałami obejmujące szeroki zakres działań dotyczących odkrywania przeciwciał terapeutycznych, w tym produkcji antygenów, rozwoju stabilnych linii komórkowych, badań przesiewowych przeciwciał przeciwko antygenom docelowym, konwersji przeciwciał, przeformatowania i modyfikacji, produkcji przeciwciał, a także szerokiej charakterystyki końcowej. Rozpoczęcie operacji w nowym obszarze planowane jest w pierwszej połowie kwietnia 2024 r. Według oceny spółki uruchomienie tego rodzaju działalności w modelu organicznym wiązałoby się z koniecznością poniesienia kilkukrotnie wyższych od planowanych nakładów finansowych oraz wymagałoby perspektywy czasowej wynoszącej od 12 do 24 miesięcy.

Źródła

Fot. Selvita

KOMENTARZE
Newsletter