Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Selvita pozyskała blisko 91 mln zł w ramach oferty publicznej akcji
Selvita pozyskała blisko 91 mln zł w ramach oferty publicznej akcji

Selvita S.A. z sukcesem przydzieliła wszystkie 2,38 mln oferowane akcje serii C, pozyskując od inwestorów 90,6 mln zł. Jest to jednocześnie druga pod względem wartości transakcja pozyskania kapitału przeprowadzona w tym roku na giełdzie w Warszawie.

W ramach oferty publicznej inwestorzy mogli objąć do 2 384 245 akcji nowej emisji serii C, które stanowią blisko 15 proc. kapitału zakładowego spółki.Cena emisyjna akcji została ustalona na 38,00 zł. Spółka zrealizowała w 100 proc. cel emisyjny zaprezentowany w strategii opublikowanej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

– Sukces emisji interpretujemy jako wyraz zaufania inwestorów do Selvity, realizowanej przez nas strategii oraz przekonania o dużym potencjalne naszego biznesu. Chciałbym podziękować za udział w emisji i wsparcie naszych strategicznych planów. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować przedstawione w strategii założenia i kontynuować dynamiczny rozwój Selvity na globalnym rynku przedklinicznych CRO – komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Selvity.

Kapitał od inwestorów pozwoli spółce zrealizować cele wskazane w strategii przyjętej na lata 2020-2023, która zakłada wzrost przychodów do ponad 300 mln zł w 2023 r., przy stabilnej marży EBITDA, co w konsekwencji pozwoli uzyskać znaczący wzrost wartości rynkowej Selvity. Większość środków pochodzących z emisji (ok. 70 mln. zł) zostanie przeznaczona na akwizycje europejskich CRO (ang. Contract Research Organization), a pozostała część na dalszy rozwój organiczny Selvity. W kręgu zainteresowania spółki znajdują się podmioty z komplementarną ofertą usług oraz te, które mogą przyczynić się do zwiększenia jej skali działalności. Wśród kryteriów jakościowych, wybierając cel przejęcia, Selvita preferować będzie podmioty uzupełniające portfolio usług w obszarze odkrywania leków (ang. Drug Discovery) oraz usług regulacyjnych (ang. Regulatory Studies). Do końca 2023 r. spółka zamierza zrealizować trzy akwizycje, a pierwszą z nich planuje przeprowadzić jeszcze w tym roku. Na przejęcia w ciągu trzech lat spółka planuje wydać od 150 do 200 mln zł.

Strategia spółki, w ramach rozwoju organicznego, obejmuje budowę Centrum Usług Laboratoryjnych o powierzchni badawczej 4 000 m2. Dzięki tej inwestycji Selvita chce zwiększyć dostępną powierzchnię badawczą do łącznie 10 000 m2. Własne laboratoria oraz wzmocnienia kadrowe, w postaci światowej klasy specjalistów, pozwolą spółce zwiększyć skalę biznesu, poszerzyć ofertę i wprowadzić na rynek innowacyjne usługi. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowane jest na przyszły rok, a budynek ma być oddany do użytku na przełomie 2022/2023 r. Globalnym koordynatorem i Prowadzącym Księgę Popytu była IPOPEMA Securities S.A., natomiast doradcą prawnym – kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy.

Źródła

Fot. Materiały prasowe

KOMENTARZE
Newsletter