Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Selvita: „Jesteśmy w dobrym momencie rozwoju spółki”. Rekordowe wyniki za 2019 r. i śmiałe plany na przyszłość
Paulina Skiba, 27.03.2020 , Tagi: wyniki finansowe, selvita
Selvita: „Jesteśmy w dobrym momencie rozwoju spółki”. Rekordowe wyniki za 2019 r. i śmiałe

Selvita ma za sobą bardzo dobry rok. Rekordowe wyniki w 2019 r. i o 43% wyższy backlog niż rok wcześniej pozwalają spółce snuć ambitne plany. Jej oferta już dziś trafia do blisko 600 klientów działających na 5 kontynentach. Rośnie zainteresowanie usługami spółki w USA i Wielkiej Brytanii. To solidny fundament do dalszego, długoterminowego wzrostu i rozwoju dla jednej z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie.

 

 

Cele zrealizowane z nawiązką

W 2019 r. przychody spółki wzrosły o 37%, osiągając rekordową wartość 105,2 mln zł. Przychody komercyjne w segmencie usługowym wyniosły w 2019 r. 84,4 mln zł, czyli o 43% więcej niż przed rokiem. Z kolei w segmencie bioinformatycznym (spółka Ardigen, w której Selvita posiada 52% głosów na WZA) przychody komercyjne zwiększyły się o 23% i wyniosły 10,5 mln zł. Grupa Selvita wygenerowała w 2019 r. 14 mln zł zysku operacyjnego, osiągając ponad 13% rentowność operacyjną. Zysk EBITDA spółki w całym 2019 r. wyniósł 24,8 mln zł, co daje rentowność 24% EBITDA. Selvita tym samym z nawiązką zrealizowała wszystkie zakładane cele finansowe w zeszłym roku.

Bogusław Sieczkowski, prezes zarządu Selvity, nie kryje zadowolenia z ponad 70% wzrostu w nowym obszarze działalności firmy – usługach regulacyjnych. Nowym elementem dalszej strategii Selvity jest rozwój również przez akwizycje. Jak dodaje, spółka ma już pierwsze zidentyfikowane targety i jest na etapie wstępnych rozmów. W orbicie zainteresowań spółki znajdują się zagraniczne i krajowe firmy, które pomogą zwiększać działalność oraz uzupełniać portfolio oferowanych usług.

Prezes Selvity, w odniesieniu do obecnej sytuacji rynkowej, mówi: – Jest dla nas jasne, że w średnim i długim terminie nasza branża tylko zyska. Ten układ, który się kształtuje, jasno pokazuje, że nie będzie dostawców usług, którzy z jednej części świata będą obsługiwać całość czy większość procesów dla największych firm farmaceutycznych. Raczej będziemy mieć do czynienia z dywersyfikacją. Chiny nie przejmą wszystkiego, tak jak jeszcze niedawno rodziło to ogólne obawy. Z drugiej strony raczej każdy kraj czy konglomeraty takie jak Unia Europejska będą się starały być jeszcze bardziej samodzielne. W związku z tym proces outsourcingu do Azji z Europy będzie hamował. My to też interpretujemy jako szansę, by lokalni producenci i dostawcy mieli znacznie więcej pracy, jeśli chodzi o dostarczanie usług.

 

Epidemia nie zagraża ciągłości pracy

Mirosława Zydroń, członek zarządu Selvity, wskazuje na 3 obszary usługowe, które spółka rozwija od lat. Pierwszy, największy, to odkrywanie nowych leków (63% przychodu w ubiegłym roku pochodzi właśnie z tego obszaru). Mieszczą się tu projekty świadczone dla klientów z obszarów biotechnologii, farmacji, środowiska akademickiego. Drugi, bardzo ważny obszar to badania regulacyjne. Klienci to zwykle firmy farmaceutyczne i agrochemiczne. Najmniejszy obszar to badania B+R, które obejmują zwykle projekty syntetyczne. To projekty, które nie należą ani do obszaru odkrywania nowych leków, ani do obszaru regulacyjnego. W segmencie usługowym w dwóch głównych obszarach – odkrywania leków oraz usług regulacyjnych – całkowity backlog komercyjny wynosi obecnie 65,9 mln zł i jest o 58% wyższy od portfela zamówień z marca ub.r.

Spółka odnosi się także do obecnej sytuacji na globalnym rynku, związanej z epidemią koronawirusa. Jak tłumaczy prezes zarządu: – Rekordowo duży portfel zleceń pozyskanych od początku roku pozwala nam w tych dniach skupić się na działaniach zabezpieczających i realizacji projektów, spokojnie przygotowując się na dalszy rozwój sytuacji związanej z koronawirusem. Obecny stan epidemii nie zagraża ciągłości naszej pracy. Sytuacja, z którą mierzy się teraz cały świat, dobitnie pokazuje, jak strategicznie ważne są prace nad nowymi lekami i terapiami. Rosnące zapotrzebowanie na badania przedkliniczne nowych leków oraz gwałtowny wzrost znaczenia sektorów farmaceutycznych i biofarmaceutycznych będzie dodatkowym długoterminowym czynnikiem wpływającym na zwiększające się zapotrzebowanie na nasze usługi.

 

Plany na przyszłość

Ubiegły rok to dla Selvity dokonanie procesu podziału na dwie niezależne spółki. Część usługowa została oddzielona od części innowacyjnej. Selvita usługowa zadebiutowała na głównym rynku GPW 16 października 2019 r. Jak deklaruje Bogusław Sieczkowski: – Chcielibyśmy podtrzymać cele, które wyznaczyliśmy na ten rok, mając świadomość, jak niepewna jest sytuacja, ale mając poduszkę w postaci bardzo wysokiego zakontraktowania – będziemy się starali dowieźć ok. 35% wzrostu przychodów rok do roku. Będziemy starali się działać tak, żeby zachować dwucyfrową rentowność operacyjną. Wzmocniliśmy swoją obecność na najważniejszym rynku, jeśli chodzi o naszą branżę, czyli USA. Wierzymy, że zamkniemy ten rok z pierwszą akwizycją. To wszystko powinno nas prowadzić do stopniowej realizacji średnioterminowej strategii, jaką przyjęliśmy, kiedy zaczęliśmy działalność usługową jako osobny podmiot notowany na giełdzie. Jesteśmy naprawdę w dobrym momencie rozwoju spółki.

Źródła

Selvita

KOMENTARZE
Newsletter