Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Selvita finalizuje proces akwizycji spółki Fidelta
Selvita finalizuje proces akwizycji spółki Fidelta

Selvita ogłosiła formalne zakończenie procesu nabycia od spółki Galapagos (notowanej na giełdach Euronext i NASDAQ) chorwackiej spółki Fidelta. Zamknięcie transakcji nastąpiło zgodnie z planem, niedługo po jej ogłoszeniu, które miało miejsce 23 listopada 2020 r. Na mocy umowy zawartej z Galapagos, Selvita przejęła 100% udziałów w spółce Fidelta za kwotę 31,2 mln EUR (ok. 140 mln PLN). Wartość transakcji zostanie odpowiednio skorygowana w oparciu o określone w umowie, zwyczajowo stosowane w tego typu transakcjach, korekty dotyczące środków pieniężnych netto i kapitału obrotowego.

 

– Bardzo się cieszymy, że Fidelta formalnie jest już częścią grupy Selvita. Wspólnie wykonaliśmy ogrom pracy, aby to stało się możliwe. Jesteśmy gotowi, by szybko zakończyć proces integracji i korzystać z efektów tej przełomowej akwizycji – mówi Bogusław Sieczkowski, Prezes Zarządu Selvita. Akwizycja Fidelty znacząco rozszerza ofertę usług Selvity w zakresie zintegrowanego procesu odkrywania leków, a także przyczyni się do umocnienia pozycji spółki na rynku jako jednej z największych przedklinicznych spółek typu CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Transakcja wpłynie na zwiększenie skali działalności grupy Selvita oraz istotne zwiększenie jej przychodów. W ramach procesu integracji Fidelta zostanie włączona do grupy Selvita, jednak będzie kontynuować swą działalność pod dotychczasową marką. Co warte podkreślenia, w ramach transakcji Fidelta zawarła wieloletnią umowę świadczenia usług badawczych w zakresie odkrywania leków na rzecz Galapagos.

Fidelta jest spółką CRO z kompetencjami naukowymi w obszarze chorób zapalnych, zwłóknieniowych i zakaźnych. Zakres usług oferowanych przez Fideltę jest komplementarny z ofertą Selvity i umożliwi zbudowanie przewagi konkurencyjnej w takich obszarach biznesowych jak DMPK, farmakologia i toksykologia in vivo, a także pozwoli zwiększyć skalę działalności w obszarze chemii medycznej i farmakologii in vitro. Fidelta obecnie zatrudnia 181 pracowników, w tym 150 doświadczonych naukowców. Spółka świadczy usługi w obszarze zintegrowanego odkrywania leków na zlecenie firm biotechnologicznych i farmaceutycznych z całego świata, a także posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych. Laboratoria Fidelty, o powierzchni blisko 6.000 m2, zlokalizowane są w nowoczesnych ośrodkach badawczo-rozwojowych w Zagrzebiu, w Chorwacji.

KOMENTARZE
Newsletter