Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rząd przeforsuje patent jednolity pomimo sprzeciwu zainteresowanych stron?
06.12.2012
Rząd przeforsuje patent jednolity pomimo sprzeciwu zainteresowanych stron?

Wszystko wskazuje na to, że Polska w dniu 10 grudnia 2012 r. zostanie wprowadzona do systemu jednolitej ochrony patentowej!

 


Przeczytaj również:

Patent jednolity hamulcem dla polskiej innowacyjności!


Niedawno na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przygotowano opinię o skutkach gospodarczych przyjęcia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej. Wynika z niej jednoznacznie, że system ten przyniesie straty dla Polski liczone w miliardach złotych (!). Jak dowiedział sie nasz portal od kilkunastu dni Polska Izba Rzeczników Patentowych bezskutecznie zabiega o udostępnienie tej opnii.

- Niestety, ale należy spodziewać się, że przez przyjęcie patentu jednolitego poważnie ucierpią przede wszystkim polscy przedsiębiorcy - podmioty, dla których pracujemy -  mówi pani Anna Korbela, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Finał prac legislacyjnych prowadzonych przez Unię Europejską jest bardzo bliski. Sprawą pierwszoplanową jest obecnie przekonanie Rządu do podjęcia pilnej decyzji o wycofaniu się przez Polskę ze wzmocnionej współpracy w dziedzinie jednolitej ochrony patentowej. Rada UE ma zatwierdzić oba unijne rozporządzenia dotyczące tej sprawy już 10.12.2012 r., a Parlament Europejski prawdopodobnie przegłosuje je dzień później.

Jeśli Polska wycofa się ze wzmocnionej współpracy, nie będzie zobowiązana do podpisania i ratyfikacji międzynarodowej umowy tworzącej Jednolity Sąd Patentowy - umowy regulującej także wiele innych spraw w dużym stopniu niekorzystnych dla naszego kraju.  Między innymi radykalne zmiany patentu europejskiego, a także pozbawienie sądów polskich kompetencji do rozstrzygania sporów dotyczących obu patentów europejskiego oraz nowego patentu europejskiego o jednolitym skutku – to tylko niektóre problemy jakich uniknie Polska wycofując się z prac na patentem jednolitym.

Jeżeli Polska wycofa się z systemu jednolitej ochrony patentowej, jednolite patenty po prostu nie będą obowiązywać w naszym kraju. Pozwoli to uniknąć niekorzystnych konsekwencji, których przykłady opisywaliśmy na naszym portalu już kilkukrotnie. Natomiast podmioty polskie będą mogły uzyskiwać jednolite patenty w tych państwach UE, które będą uczestniczyć w tym systemie.

W dniu 6 grudnia 2012 r. odbyło się transmitowane na żywo posiedzenie Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, w czasie którego przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki mieli odpowiedzieć, dlaczego narażają gospodarkę Polski na przyjęcie tak niebezpiecznych rozwiązań.

 

Zachęcamy do lektury dokumentów autorstwa Pani Prof. UAM dr hab. Aurelii Nowickiej

JEDNOLITA OCHRONA PATENTOWA I JEDNOLITY SĄD PATENTOWY. Istotne zagrożenia
 

FINALIZACJA PROCESU TWORZENIA JEDNOLITEJ OCHRONY PATENTOWEJ I JEDNOLITEGO SĄDU PATENTOWEGO (stan na 26 listopada 2012 r.)

 

 

Tomasz Sznerch

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
Cleanroom Pass
2021-12-02 do 2021-12-02
3
4
5
7
BHP w pomieszczeniach Cleanroom
2021-12-07 do 2021-12-07
9
MEDmeetsTECH#12
2021-12-09 do 2021-12-09
BioTech Daily 2021
2021-12-09 do 2021-12-09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter