Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ryvu Therapeutics dokonało rewizji projektów badawczych, wycofując się z dwóch
Ryvu Therapeutics dokonało rewizji projektów badawczych, wycofując się z dwóch

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. poinformował o podjęciu w dniu 20 października 2020 r. decyzji o rewizji portfolio projektów przedklinicznych. W konsekwencji spółka zdecydowała o zakończeniu projektu rozwoju dualnego antagonisty receptorów adenozynowych (A2A/A2B) oraz projektu w obszarze syntetycznej letalności (SMARCA2). Powyższa decyzja została podjęta po konsultacji z Radą Nadzorczą spółki.

 

 

Podejmując decyzje zarząd kierował się analizą wyników naukowych uzyskanych podczas przeprowadzonych dotychczas prac badawczo-rozwojowych oraz możliwościami rozwojowymi projektów w dalszych etapach. Przeprowadzono także analizę obecnego i spodziewanego otoczenia konkurencyjnego oraz wyników badań, które zostały opublikowane przez podmioty konkurencyjne prowadzące badania nad związkami ukierunkowanymi na wyżej wymienione cele terapeutyczne.

Dzięki rewizji portfolio spółka będzie mogła skoncentrować zasoby osobowe oraz finansowe, w tym środki pozyskane w ramach emisji akcji serii I, na projekcie SEL120 znajdującym się obecnie w I fazie badań klinicznych i pozostałych projektach przedklinicznych oraz wyasygnować fundusze na nowo uruchamiane projekty w zakresie odkrywania i rozwoju związków celujących w mechanizmy syntetycznej letalności. Spółka rozpoczęła już prace nad poufnymi celami białkowymi, które w jej ocenie mają większą szansę na stworzenie nowych, pierwszych w swojej klasie opcji terapeutycznych dla pacjentów, pomyślny rozwój przedkliniczny oraz kliniczny, jak również dają dodatkowe możliwości partneringu ze spółkami biotechnologicznymi lub farmaceutycznymi.

Źródła

Bankier.pl 

KOMENTARZE
Newsletter