Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
KNF zatwierdza prospekt w związku z podziałem Selvity na dwie spółki
KNF zatwierdza prospekt w związku z podziałem Selvity na dwie spółki

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Selvita CRO S.A. sporządzony w związku z podziałem Selvita S.A., jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, na dwie niezależne spółki. Zgodnie z przedstawionym planem podziału, pierwsza firma skupi się na rozwoju małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii, a druga będzie świadczyć kompleksowe usługi badań kontraktowych. Obie spółki będą notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Podział ma zostać sfinalizowany zgodnie z harmonogramem, na początku Q4 2019 r.

 

– Udało nam się sprawnie przeprowadzić proces przed KNF. Na dziś wyprzedzamy ambitny harmonogram podziału przedstawiony pod koniec marca. Aby sfinalizować proces musimy przede wszystkim uzyskać zgodę naszych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie w tej sprawie zaplanowane jest na 19 września. Naszą intencją jest, aby jeszcze w październiku na GPW notowane były dwie osobne spółki – mówi Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i wiceprezes zarządu Selvity, przyszły prezes zarządu spółki usługowej (która przejmie brand „Selvita”).

– Wewnętrznie jesteśmy już właściwie w pełni gotowi do finalizacji podziału. Można powiedzieć, że od dłuższego czasu funkcjonowaliśmy jak dwie osobne firmy. W tym momencie kończymy układać ostatnie procesy administracyjne. Jesteśmy też w stałym kontakcie z naszymi partnerami biznesowymi, tak aby również po ich stronie było pełne zrozumienie tego, co się u nas dzieje. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Z niecierpliwością czekamy na zakończenie procesu – dodaje Sieczkowski.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oprócz uchwał w sprawie podziału spółki, akcjonariusze zagłosują nad zmianą nazwy Selvita S.A. na Ryvu Therapeutics S.A. oraz poszerzeniem składu Rady Nadzorczej o doświadczonych ekspertów w obszarze LifeScience. Kandydatami zaproponowanymi przez największego akcjonariusza spółki – Pawła Przewięźlikowskiego są: prof. Axel Glasmacher, dr Colin Goddard, dr n. med Jarl Ulf Jungnelius oraz Thomas Turalski.

 

Nowe możliwości wzrostu

W wyniku podziału, do nowej spółki wydzielona zostanie część usługowa Selvity. Będzie ona kontynuować dynamiczny rozwój poprzez wzrost organiczny, a także w oparciu o akwizycje, w Polsce oraz za granicą, spółek pozwalających na realizacje założonych celów biznesowych. Jako wiodąca firma na rynku Selvita będzie w znakomitej pozycji do budowania trwałej wartości, dzięki strategii selektywnych i systematycznych przejęć, które będą możliwe do sfinansowania między innymi poprzez finansowanie dłużne, do którego dostęp przed podziałem był utrudniony. Powyższe powinno umocnić przewagi konkurencyjne spółki. Po rejestracji podziału spółka będzie funkcjonowała pod nazwą Selvita S.A.

Część innowacyjna będzie kontynuowała swoje projekty polegające na odkrywaniu i rozwoju cząsteczek, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób onkologicznych, pod nową nazwą Ryvu Therapeutics. Podstawowymi celami tej spółki w najbliższym czasie będzie prowadzenie badania klinicznego programu SEL120, a także rozwój projektów na etapie przedklinicznym w ramach trzech platform: Platformy Terapii Celowanych, Platformy Metabolizmu Komórek Nowotworowych i Immunometabolizmu oraz Platformy Immunoonkologicznej.

W przypadku uzyskania poparcia akcjonariuszy i rady nadzorczej po podziale Paweł Przewięźlikowski, obecny prezes zarządu Selvita S.A., stanie na czele Ryvu Therapeutics zajmującej się rozwojem innowacyjnych terapii onkologicznych. Wraz z nim zarząd będzie tworzyć dr Krzysztof Brzózka. Bogusław Sieczkowski, dotychczasowy wiceprezes zarządu Selvity CRO, zostanie jej prezesem – spółka ta pod marką Selvita zajmować się będzie usługami badawczo-rozwojowymi na rzecz firm farmaceutycznych biotechnologicznych i chemicznych. W jej zarządzie znajdą się również obecni członkowie zarządu Selvita S.A. odpowiedzialni za segment usługowy: dr Miłosz Gruca (w randze wiceprezesa), dr Mirosława Zydroń oraz Edyta Jaworska. Nowymi członkami zarządu zostaną Dawid Radziszewski, prawnik, który będzie bezpośrednio odpowiedzialny za akwizycje oraz Dariusz Kurdas – pełniący funkcję dyrektora finansowego.

 

Materiały prasowe Selvita

KOMENTARZE
Newsletter