Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rynek biotechnologiczny na ścieżce wzrostu, czyli co wynika z danych GUS-u?

Rynek biotechnologiczny odnotowuje perspektywiczne wzrosty. Rośnie liczba firm zajmujących się biotechnologią. Zwiększają się także nakłady finansowe na działalność biotechnologiczną. W stosunku do 2017 roku wzrosła liczba pracowników w sektorze. Wygląda na to, że znaczenie biotechnologii na polskim rynku rośnie. A wraz z nią rośnie potencjał innowacyjny naszej gospodarki.

 

 

 

Rynek z potencjałem

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące rozwoju sektora biotechnologii i nanotechnologii za rok 2018 (zobacz cały raport). Liczby, w porównaniu do tych sprzed dwóch lat, wyglądają perspektywicznie. W 2018 r. działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziło 208 firm. To 10,6% wzrost r/r. Wzrosły również nakłady wewnętrzne, które przedsiębiorstwa poniosły na działalność. W ubiegłym roku było to 1223,7 mln zł (87,7% to środki własne firm). Co warte podkreślenia, w firmach biotechnologicznych pracowało 4179 osób. Zwiększyła się liczba podmiotów prowadzących działalność badawczą i rozwojową w sektorze (do 258), zaś liczba osób w nich zaangażowanych to 8072 (7% więcej w stosunku do 2017 r.). Nakłady wewnętrzne poniesione na działalność badawczą i rozwojową zwiększyły się w skali roku o 0,5% i wyniosły 916,8 mln zł.

Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, podkreśla: W ostatnich latach – w związku z rozwojem technologii, a także postępami w odkrywaniu tajników genetyki – znaczenie biotechnologii istotnie wzrosło, w szczególności dla rozwoju medycyny, przemysłu farmaceutycznego i chemicznego, rolnictwa oraz ochrony środowiska. Szeroki zakres zastosowań ma również nanotechnologia, która pomaga rozwiązywać problemy w przemyśle poprzez zastosowanie mniejszych, sprawniejszych oraz lżejszych podzespołów czy materiałów. Zarówno biotechnologia, jak i nanotechnologia są istotnymi czynnikami rozwoju innowacyjności. W związku z tym, że wyniki badań i nowe osiągnięcia w tych obszarach mają ogromny potencjał komercyjnego zastosowania, wyniki GUS należy ocenić pozytywnie nie tylko z punktu widzenia rozwoju tych dziedzin nauki, ale również polskiej gospodarki jako całości.

 

Dużo, więcej, najwięcej

Z 208 firm, które w ubiegłym roku prowadziły działalność biotechnologiczną (przedsiębiorstwa biotechnologiczne – BF), 54,3% to firmy wyspecjalizowane w takiej działalności (DBF). Przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczą i rozwojową (B+R) w dziedzinie biotechnologii obejmowały 68,3% ogólnej liczby przedsiębiorstw biotechnologicznych, z czego niemal 70% prowadziło tylko działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii. Pozostała część przedsiębiorstw (BRDF) łączyła działalność B+R z produkcją biotechnologiczną.

W ubiegłym roku na rynku dominowały małe przedsiębiorstwa, zatrudniające do 49 osób (61% ogólnej liczby firm). Przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające od 50 do 249 osób, stanowiły 23,1%, zaś duże – powyżej 250 pracowników – to 15,9% biotechnologicznego rynku. Choć pod względem liczbowym prowadziły firmy małe, największe nakłady na działalność biotechnologiczną poniosły te największe. Łącznie to 530,6 mln zł – więcej o 37,6% niż w 2017 r. Znaczące wzrosty widać też w liczbie obsadzonych stanowisk. W działalność biotechnologiczną zaangażowanych było 10307 osób (8,6% więcej niż rok wcześniej), a w badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii w firmach zaangażowane były 1944 osoby.Nanotechnologia pnie się w górę

W segmencie nanotechnologicznym działało równo 100 przedsiębiorstw. Tutaj również odnotowano wzrosty (o 13,6%). W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, dla większości przedsiębiorstw dominującym obszarem zastosowania nanotechnologii były nanomateriały (liczba takich podmiotów wzrosła w skali roku o 10,4%). W 2018 r. na działalność nanotechnologiczną przeznaczono 274,3 mln zł, z czego 82,8% stanowiły środki własne przedsiębiorstw. W stosunku do roku poprzedniego nakłady na działalność nanotechnologiczną wzrosły o 0,8%. Na działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie nanotechnologii w 2018 r. przedsiębiorstwa wydatkowały 44,6 mln zł, co stanowiło 16,3% nakładów ogółem na nanotechnologię (wobec 14,9% przed rokiem).

W 2018 r. w działalność nanotechnologiczną angażowało się 3831 osób, w działalność badawczą i rozwojową – 669 osób. W 2018 r. wielkość nakładów wewnętrznych na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosła 242,1 mln zł, tj. o 16% więcej niż przed rokiem. Najwyższy udział ma tu sektor szkolnictwa wyższego. W stosunku do 2017 r. odnotowano spadek liczby personelu B+R w dziedzinie nanotechnologii o 2,9%.

Źródła

stat.gov.pl

KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
29
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
16
17
18
20
22
23
24
25
28
29
30
31
Newsletter