Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Runda aplikacyjna dla poddziałania 1.4.5
25.02.2005

Dziś rozpoczęła się runda aplikacyjna na składanie wniosków do Działania 1.4.5 - Projekty badawcze zamawiane i celowe w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight). w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006.



Projekty badawcze zamawiane pod tytułem: „Badanie wpływu wyników realizacji Pilotażowego Projektu Foresight w dziedzinie Zdrowie i Życie oraz regionalnych projektów foresight na decyzje w sferze polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa” oraz/lub projekty celowe w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z. ang. foresight) zgłaszane przez właściwych ministrów lub organy samorządu województwa. Dofinansowanie projektu w Poddziałaniu 1.4.5 nie może przekroczyć 50 % jego całkowitych kosztów kwalifikowanych. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 25 lutego 2005r. do 25 kwietnia 2005r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 -16.15 bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na adres: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Departament Badań na Rzecz Gospodarki 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3 pokój 303 Ostateczny termin składania wniosków upływa 25 kwietnia 2005r. o godz. 16.15. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje w sprawie przygotowania, składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4.5 SPO-WKP oraz wzory wniosków i lista wymaganych załączników znajdują się na stronie internetowej MNiI pod adresem: www.mnii.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl Pytania można kierować na adresy e-mail: dfs@mnii.gov.pl i e-mail: wwfs@mnii.gov.pl lub telefonicznie: (022) 5292303.

KOMENTARZE
Newsletter