Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Roche nawiązuje współpracę z kolejną firmą biotechnologiczną – celem nowe antybiotyki
Roche nawiązuje współpracę z kolejną firmą biotechnologiczną – celem nowe antybiotyki
Gigant farmaceutyczny Roche ogłosił rozpoczęcie współpracy z firmą biotechnologiczną Discuva. Celem współpracy ma być opracowanie nowego antybiotyku, skutecznego wobec lekoopornych drobnoustrojów.

W ostatnich dniach lutego zostało podpisane porozumienie o współpracy Roche i brytyjskiej firmy biotechnologicznej Discuva, w ramach której ma zostać opracowany nowy antybiotyk o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu zakażeń wywołanych wielolekoopornymi bakteriami. Na mocy ustaleń i umów licencyjnych Discuva otrzyma od Roche nawet kilkaset milionów USD.

Discuva to brytyjska firma biotechnologiczna, która zajmuje się poszukiwaniem antybiotyków nowej generacji, ze szczególnym uwzględnieniem antybiotyków skutecznych wobec patogenów nowych i opornych na znane leki. Firma ta dysponuje platformą badawczą o nazwie SATIN (ang. Selective Antibiotic Target IdentificatioN), bazującą na wykorzystaniu metod sekwencjonowania nowej generacji oraz narzędzi bioinformatycznych. SATIN służy przede wszystkim do określania nowych celów molekularnych antybiotykoterapii i selekcji najbardziej obiecujących związków aktywnych.

Platforma SATIN rozbudziła nadzieje Roche na wynalezienie skutecznych antybiotyków wobec wielolekoopornych bakterii Gram‑ujemnych powodujących śmiertelne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego – palącego problemu współczesnej medycyny. W ramach współpracy Roche zapłaci firmie Discuva 16 mln USD w pierwszej transzy rozpoczynającej prace badawcze. W przypadku opracowania każdego nowego skutecznego produktu antybiotycznego, Discuva otrzyma nawet 175 mln USD. Dodatkowo brytyjska firma biotechnologiczna będzie czerpać odpowiednie korzyści ze sprzedaży opracowanych leków, jeżeli trafią do kliniki.

Jest to kolejna już inaugurowana w ostatnim czasie współpraca Roche z mniejszą firmą biotechnologiczną. W styczniu br. Roche podpisał umowę o współpracy z duńską firmą Santaris, zajmującą się badaniem możliwości terapeutycznych molekuł LNA (ang. locked nucleic acids).

Źródła

www.european-biotechnology-news.eu

www.discuva.com

KOMENTARZE
Newsletter