Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rekordowo wysoka umowa Biomed-Lublin z BModesto
Rekordowo wysoka umowa Biomed-Lublin z BModesto

Giełdowy Biomed zawarł umowę z holenderską firmą farmaceutyczną BModesto dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktów leczniczych ONKO BCG 50 oraz ONKO BCG 100. Wartość umowy wynosi co najmniej 10,3 mln euro (ok. 49 mln zł). Zarząd oczekuje, że współpraca z BModesto zaowocuje rozwojem nie tylko na rynku holenderskim, ale pozwoli pojawić się w nowych krajach i w konsekwencji – zwiększyć dynamikę sprzedaży. Niderlandczycy już poszukują odbiorców produktów lubelskiej spółki na nowych rynkach. 

 

Biomed-Lublin za pośrednictwem firmy BModesto dostarczy na rynek holenderski produkty lecznicze ONKO BCG o wartości co najmniej 10,3 mln euro. Kwota ta może wzrosnąć z uwagi na przyjęty model współpracy polegający na podziale zysku w przypadku osiągniecia wyższych niż zakładane minimalnych cen sprzedaży produktów w przetargach szpitalnych. Ze względu na specyfikę tych przetargów jednak potencjalny wzrost wartości sprzedaży jest na tym etapie trudny do oszacowania. Dodatkowo określono, że prognozowany poziom zamówień będzie się zwiększał w każdym roku. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nawiązaliśmy współpracę z tak renomowanym i doświadczonym dystrybutorem leków i wyrobów medycznych w Europie. To wyjątkowy partner, który specjalizuje się m.in. w zaopatrywaniu szpitali. Umowa o współpracy umożliwi bardziej efektywny rozwój sprzedaży dzięki wykorzystaniu potencjału oraz kompetencji obu spółek. Równocześnie przyspieszy proces podejmowania strategicznych decyzji. Należy też podkreślić, że zawarta umowa z BModesto na nowo definiuje model kooperacji z podmiotami zagranicznymi i jest efektem optymalizacji naszej strategii mającej na celu zwiększenie dynamiki sprzedaży oraz maksymalizację przychodów. Nie mamy wątpliwości, że umowa z BModesto będzie przyczółkiem do dalszego rozwoju na nowych rynkach europejskich. Wspólna ekspansja na nowe rynki wydaje się tylko kwestią czasu, co w efekcie powinno nas tylko przybliżyć do realizacji przyjętych celów strategicznych – komentuje Maksymilian Świniarski, prezes zarządu Biomed-Lublin.

Umowę zawarto na 10 lat (okres podstawowy), począwszy od momentu uzyskania rejestracji produktu na rynku holenderskim. Następnie będzie przedłużana automatycznie na kolejne 5-letnie okresy dodatkowe. Jednocześnie uzgodniono, że uzyskanie przez BModesto rejestracji produktu na terytorium Holandii oraz dostosowanie zdolności produkcyjnych przez Biomed nastąpi do końca roku 2024, zaś komercjalizacja – w 2025 r. – BModesto jest bardzo zadowolone z partnerstwa, jakie firma nawiązała z Biomed-Lublin. ONKO BCG jest stosowane w leczeniu powierzchownego nabłonkowego nieinwazyjnego guza pęcherza moczowego i jest bardzo pożądanym uzupełnieniem portfolio naszej firmy. Wprowadzenie tego produktu w Holandii doskonale wpisuje się w misję BModesto polegającą na poprawie dostępności i przystępności cenowej globalnych produktów i wyrobów medycznych dla opieki zdrowotnej. Firma poszukuje również innych rynków, aby dalej rozwijać współpracę z Biomed-Lublin – mówi Roy van Voorst, współwłaściciel BModesto Group. Obecnie produkty ONKO BCG pochodzące z Biomedu są zarejestrowane w Polsce, Uzbekistanie, na Ukrainie i Malcie, a kolejne rynki zagraniczne są w trakcie rejestracji. Spółka sprzedaje je również do Chorwacji, Turcji, Urugwaju, Litwy, Grecji, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii.

KOMENTARZE
Newsletter