Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Regionalne Platformy Dolnośląskiego CZT
18.03.2005
Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii planuje utworzyć kilka Regionalnych Platform, które będą miały za zadanie opracowanie jednolitego programu o dużym znaczeniu dla Regionu.
Ich zadaniem będzie również integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół programu.

Dotychczas została podpisana umowa dotycząca utworzenia Regionalnej Platformy „Organizacja usług telemedycznych i zarządzanie podmiotami ochrony zdrowia”, której koordynatorem będzie Akademia Medyczna we Wrocławiu. W jej skład wchodzą także Urząd Marszałkowski i Urząd Miejski we Wrocławiu, oraz Politechnika Wrocławska. Główne projekty, które będą realizowane przez Platformę:

  • Zintegrowany system informacji o stanie zdrowia pacjenta
  • Technologie telemedyczne w nefrologii i kardiologii
  • Konstrukcja katalogu obrazów patomorfologicznych w określonych jednostkach chorobowych
  • Opracowywane są projekty utworzenia kolejnych Platform, m.in.„Jakość i bezpieczeństwo żywności”, „Centrum Czystych Technologii”, czy „Centrum Badań Strukturalnych i Diagnostyki Molekularnej”. Realizacja powyższych założeń będzie możliwa poprzez pozyskanie instytucji chętnych do współpracy, oraz dofinansowanie z funduszy strukturalnych, dlatego planowane jest również złożenie wniosku o dofinansowanie na realizację wyżej wymienionych projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, poprzez tworzenie sieci współpracy.

    KOMENTARZE
    Newsletter