Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rafał Brzoska złożył wstępną ofertę objęcia akcji Medicalgorithmics
Rafał Brzoska złożył wstępną ofertę objęcia akcji Medicalgorithmics

Założyciel i prezes InPost Rafał Brzoska złożył wstępną, niewiążącą ofertę objęcia akcji Medicalgorithmics w podwyższonym kapitale zakładowym – poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji. Jak podano, niewiążąca oferta dotyczy przeprowadzenia transakcji objęcia nowych akcji uprawniających do 50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, bezpośrednio przez inwestora lub za pośrednictwem wskazanego przez niego podmiotu.

 

W ramach niewiążącej oferty inwestor zaproponował udzielenie spółce zabezpieczonej pożyczki na kwotę do 20 mln USD, wypłacanej w transzach, konwertowanej na akcje firmy uprawniające do 50 proc. głosów na WZ spółki. Zabezpieczenie pożyczki stanowiłyby udziały w Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC oraz na prawach własności intelektualnej, w tym praw własności przemysłowej, grupy kapitałowej spółki. – Realizacja transakcji zależy od spełnienia się określonych warunków, m.in. od satysfakcjonującego wyniku badania due diligence czy uzyskania zgody organów korporacyjnych spółki i UOKiK na objęcie akcji spółki – napisano. Według szacunków stron realizacja kolejnego etapu, czyli badania due diligence, będzie trwała ok. 4-6 tygodni.

Zarząd Medicalgorithmics potwierdził, że wycena wskazana w niewiążącej ofercie jest wyceną inwestora i obecnie zarząd nie weryfikuje ani jej podstaw, ani zasadności wskazanej kwoty. Jak podano, inwestor zastrzegł, że wycena może zostać odpowiednio skorygowana w razie weryfikacji i analizy informacji oraz danych na dalszym etapie procesu i znajdzie odzwierciedlenie w ofercie wiążącej. Zarząd zwrócił uwagę, że rozpoczęcie negocjacji z inwestorem jest realizacją zapowiedzi dotyczących równoległej kontynuacji przeglądu dostępnych dla spółki opcji strategicznych. – W szczególności rozpoczęcie negocjacji nie powoduje, na dzień publikacji niniejszego raportu, porzucenia zamiaru realizacji planów zarządu dotyczących pozyskania kapitału z emisji akcji serii H czy poszukiwania potencjalnych inwestorów mogących objąć obligacje spółki. Ostateczna decyzja co do źródeł finansowania zależeć będzie od warunków rynkowych, wyników negocjacji prowadzonych z inwestorem czy kosztu dostępnego finasowania i zostanie podjęta zgodnie z najlepszym interesem spółki i jej akcjonariuszy – dodano. W poniedziałek na zamknięciu sesji kurs akcji Medicalgorithmics wynosił 18,4 zł. Kapitalizacja spółki wynosi ok. 80 mln zł.

PAP Biznes

Źródła

Fot. autorstwa w.kadziolka – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73485913

KOMENTARZE
news

<Kwiecień 2022>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter