Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Publikacje o polskim sektorze biotechnologii, m.in. case study OncoArendi Therapeutics Marcina Szumowskiego w renomowanym czasopiśmie naukowym
Publikacje o polskim sektorze biotechnologii, m.in. case study OncoArendi Therapeutics Marc

W najnowszym numerze pisma „Technology Transfer and Entrepreneurship”, wydawanego przez Bentham Science, został opublikowany zbiór artykułów na temat powstania i perspektyw dla polskiego sektora biotechnologii, w tym osobny artykuł poświęcony OncoArendi Therapeutics autorstwa Marcina Szumowskiego, Prezesa Zarządu tejże firmy. 

 

 

OncoArendi Therapeutics jednym z liderów polskiej biotechnologii 

Spółka OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Model biznesowy OncoArendi Therapeutics polega na odkrywaniu i rozwoju nowych cząsteczek terapeutycznych, a następnie sprzedaży praw do opracowanych leków koncernom farmaceutycznym. Spółka rozwija projekty potencjalnych leków pierwszych (ang. first-in-class) lub najlepszych (ang. best-in-class) w swojej kategorii, które dotyczą chorób stanowiących obecnie niezaspokojone potrzeby medyczne. Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi Therapeutics pozyskało dotychczas środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z licznych grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA. W marcu 2018 roku spółka OncoArendi Therapeutics przeprowadziła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji (IPO), z której pozyskała 58 mln PLN na dalszy rozwój projektów biotechnologicznych. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2018 r.

OncoArendi Therapeutics obecnie kontynuuje m.in. rozwój kliniczny związku OATD-01 w kierunku zastosowania go w leczeniu sarkoidozy oraz idiopatycznego włóknienia płuc. OncoArendi Therapeutics jest pierwszą i dotychczas jedyną firmą biotechnologiczną na świecie, która prowadzi badania kliniczne nad lekami blokującymi aktywność chitynaz (first-in-class). Niedawno spółka poinformowała o zakończeniu części klinicznej badania fazy Ib (ang. multiple ascending dose, MAD) związku OATD-01 na etapie potwierdzającym bezpieczeństwo testowanych dawek oraz osiągniecie pożądanego efektu farmakodynamicznego. Był to drugi etap badań po uprzednio zakończonej z sukcesem fazie Ia (ang. single ascending dose, SAD).

Cząsteczka OATD-01 ma status leku sierocego (ang. Orphan Drug Designation, ODD) w leczeniu zarówno sarkoidozy, jak i idiopatycznego włóknienia płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis, IPF), przyznane przez amerykańską instytucję rządową FDA (U.S. Food and Drug Administration). OncoArendi Therapeutics jest pierwszą firmą biotechnologiczną w Polsce z dwoma wskazaniami sierocymi przyznanymi przez FDA. Posiadanie statusu leku sierocego, w przypadku wprowadzenia OATD-01 na rynek amerykański, ułatwia procedurę doradztwa naukowego FDA (tzw. scientific advice) w procesie badań klinicznych oraz może znacząco skrócić kolejne etapy badań. Ponadto wiąże się ze zwolnieniami podatkowymi, uproszczoną i tańszą procedurą oceny i rejestracji leku, a także z wydłużonym okresem objęcia ochroną patentową i dodatkowym siedmioletnim okresem wyłączności na jego sprzedaż.

 

Publikacje o polskim sektorze biotechnologii

Publikacje, o których wspominamy na początku, są wyjątkowym zbiorem artykułów, ponieważ po raz pierwszy w międzynarodowym czasopiśmie naukowym został przedstawiony dynamiczny rozwój innowacyjnego sektora biotechnologicznego w Polsce, który miał miejsce w ostatniej dekadzie. Inicjatorem oraz jednym z wydawców publikacji jest Rafał Kamiński, Członek Zarządu i Chief Scientific Officer w spółce OncoArendi Therapeutics. 

OncoArendi Therapeutics wraz z innymi firmami, takimi jak Selvita, Ryvu Therapeutics, Pure Biologics, LIfe Science Biznes Consulting oraz akademickimi ośrodkami naukowymi, m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim ze swoim Centrum Transferu Technologii CITTRU, aktywnie uczestniczy w promowaniu polskiego sektora biotechnologii na świecie. Autorami artykułów są przedstawiciele wspomnianych wiodących firm biotechnologicznych z Polski, naukowcy i eksperci z krajowych ośrodków akademickich oraz instytucji wspierających rozwój biotechnologii i LifeScience w Polsce. Poniżej możecie zobaczyć listę wspomnianych publikacji i ich autorów:

Polecamy zapoznanie się z artykułem wstępnym autorstwa Rafała Kamińskiego „Introduction on the Biotechnology Sector in Poland”.

Cała publikacja jest dostępna na stronie internetowej Wydawnictwa (publikacja w języku angielskim, dostęp do większości artykułów jest płatny). 

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/laboratorium-klinika-szpital-5074669/

KOMENTARZE
news

<Wrzesień 2023>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
3
5
7
8
9
10
11
13
V Kongres BIO
2023-09-13 do 2023-09-16
14
15
16
17
18
21
22
23
24
26
29
Małopolska Noc Naukowców
2023-09-29 do 2023-09-29
30
1
Newsletter