Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Przełomowe testy genetyczne wykrywające chorobę Alzheimera powstają we Wrocławiu!
Przełomowe testy genetyczne wykrywające chorobę Alzheimera powstają we Wrocławiu!

Działająca we Wrocławskim Parku Technologicznym firma Amplicon, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, rozpoczęła prace nad innowacyjnym testem genowym do diagnostyki chorób otępiennych.

Fot. dr Janusz Piechota, prezes Amplicon, źródło: WPT

 

 

 

Wynikiem współpracy firmy Amplicon, którą znamy już z produkcji testów wykrywających choroby odkleszczowe czy produkcji polskich testów na COVID-19, z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu będzie stworzenie unikatowego w światowej skali testu wykrywającego ryzyko wystąpienia choroby otępiennej. Chodzi tu m.in. o chorobę Alzheimera. Testy będą również służyć do wykrywania predyspozycji genetycznych, które wpływają na metabolizm leków podawanych osobom, u których wykryto już tego typu choroby tak, by dobrać jak najbezpieczniejszą i jak najbardziej efektywną dla nich terapię.

 

Nowatorski test, wynik od ręki

Test, nad którym pracuje firma Amplicon, to zupełnie nowy produkt w jej portfolio. Obecnie oferuje ona głównie testy genetyczne na predyspozycje pokarmowe oraz testy wykrywające predyspozycje do wystąpienia chorób nowotworowych. – Diagnostyka chorób otępiennych to wyzwanie dla współczesnej medycyny. Podjęliśmy je i chcemy stworzyć test, którego brakuje dziś na rynku medycznym. W naszym kraju nie ma miejsca, w którym w przystępnej cenie można wykonać kompleksowy test i po zbadaniu kilkudziesięciu polimorfizmów sprawdzić, czy pacjent ma predyspozycje w kierunku choroby otępiennej. Nasz test nie tylko będzie dostarczał szeroki obraz diagnostyczny w tym kierunku, ale też w założeniu ma być o połowę tańszy niż dostępne dziś na rynku fragmentaryczne badania. Na jego wyniki nie będziemy też czekać kilka tygodni, a jeden dzień roboczy – opowiada dr Janusz Piechota, prezes Amplicon

Obecnie funkcjonujące na rynku badania diagnostyczne oparte są o technikę głębokiego sekwencjonowania NGS. By była ona opłacalna, należy badać kilkadziesiąt próbek jednocześnie. Wydłuża to czas oczekiwania na wyniki, a mimo to cena takiego testu to kilka tysięcy złotych w przeliczeniu na jedną osobę. Wrocławski test będzie skonstruowany tak, że próbka pobrana od pacjenta będzie analizowana od razu – wynik otrzymamy od ręki. Testy Ampliconu będą dostępne w różnych sieciach laboratoriów, które wykupią go od spółki, ale też we własnym laboratorium firmy. Dzięki temu dostęp do tego będzie łatwy dla pacjentów i personelu medycznego.

 

Modelowa współpraca nauki i biznesu

Test opracowywany jest w ramach projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dużą rolę w jego stworzeniu odgrywa kooperacja Ampliconu z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. – Dzięki współpracy z Uniwersytetem Medycznym mamy dostęp do materiału klinicznego oraz dodatkowego, eksperckiego know-how. Zyskujemy wsparcie badawcze, ale też dostęp do odpowiednich pacjentów i preparatów DNA. Jest to także nowe, niezwykle cenne doświadczenie, które w mojej ocenie będzie procentować na przyszłość – komentuje dr Piechota. Prace nad testem mają zakończyć się w czerwcu 2023 r. Po tym czasie ma on być dostępny dla pacjentów – każdy z nas będzie mógł skorzystać z dodatkowej profilaktyki, w zakresie chorób otępiennych.

Źródła

WPT

KOMENTARZE
Newsletter