Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Przedsiębiorco, poznaj projekt SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy!
Przedsiębiorco, poznaj projekt SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy!
Projekt SPIN pozwolił pracownikom Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentować się małopolskiej społeczności, w szczególności przedsiębiorcom, jako prężnie działająca instytucja, otwarta na współpracę naukową w projektach aplikacyjnych oraz chętna do udzielania konsultacji i porad naukowych. Do tej pory największym zainteresowaniem cieszyły się konsultacje w dziedzinie technologii żywności, kosmetologii, rozwoju innowacyjnych urządzeń medycznych, terapii medycznych, rozwoju leków, które zaangażowały do współpracy liczne grupy i zespoły badawcze. O zaletach projektu SPIN opowiada Justyna Supel z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Od jak dawna MCB współpracuje z Województwem Małopolskim w ramach projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy?

Współpraca w ramach projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy rozpoczęła się w 2015 roku, aktualnie trwa już 2. edycja realizacji przedsięwzięć z serii SPIN. Dzięki temu projektowi Małopolskie Centrum Biotechnologii miało możliwość zatrudnienia 7 młodych naukowców, ekspertów do spraw transferu technologii. W ramach projektu udało nam się opracować portfolio potencjału i usług MCB UJ. Nie mieliśmy gotowych technologii do sprzedaży, ale zauważyliśmy, że dzięki możliwościom, które daje współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach Centrów Transferu Wiedzy, możemy wykorzystać nasz potencjał oraz połączyć nasze technologie ze strategią rozwoju Małopolski. Województwo małopolskie, poprzez Strategię Województwa Małopolskiego, wyznaczyło zakres oraz tematykę, które są kluczowe dla rozwoju południowego regionu Polski. Okazało się, że większość technologii, które mogą być rozwijane w MCB, są zbieżne ze strategią i kierunkami rozwoju Województwa Małopolskiego.

 

Jak wyglądały początki realizacji projektu SPIN w MCB?

Zarówno w 1., jak i w 2. edycji projektu SPIN rozpoczęliśmy od nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami, co niejednokrotnie spotykało się z ich zaskoczeniem – ktoś z jednostki naukowej do nich dzwoni, pisze, zaprasza na spotkanie. To było coś niespotykanego do tej pory. Dzięki temu udało się opracować z przedsiębiorcami kilka ciekawych projektów badawczych.

 

Jakiego typu są to projekty?

W 1. edycji projektu SPIN kładziono nacisk na inicjowanie kontaktu z przedsiębiorcami w celu nawiązania współpracy. Efektem miało być opracowanie wspólnych projektów badawczych nakierowanych na rozwój nowych technologii lub stworzenie innowacyjnych produktów. Dzięki tym staraniom udało się powołać konsorcjum naukowe z przedsiębiorstwem. Skutkiem wspólnych działań i prac badawczych było opracowanie nowej technologii. Firma odpowiadała nie tylko za realizację części badań, ale także za wdrożenie technologii do swojej działalności, a następnie sprzedaż opracowanego produktu na rynek.

Inna forma współpracy, którą udało się wypracować w ramach SPIN, poskutkowała wdrożeniem na rynek usług z zakresu diagnostyki opracowanej przez naukowców z MCB UJ. W tym modelu firma była odpowiedzialna za marketing, sprzedaż i logistykę usług.

W jednym przypadku udało się pozyskać 100-procentowe dofinansowanie od firmy biotechnologicznej na rozwój pomysłu na innowacyjną technologię opracowaną przez jednego z ekspertów ds. transferu technologii w MCB.

 

Jak wygląda współpraca z przedsiębiorcami w trakcie aktualnie trwającej edycji SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy?

Koncepcja 2. edycji projektu SPIN nieco różni się od 1. edycji. Nasza jednostka oferuje usługę audytu technologicznego, której wartość waha się od 5 do maksymalnie 70 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy. Utrzymana została proaktywna postawa nas jako ekspertów i przedstawicieli Centrum wobec przedsiębiorcy. Nastawieni jesteśmy na pomoc w rozwiązywaniu problemów technologicznych oraz w kreowaniu innowacji. Pomysły sprzęgamy z możliwościami finansowymi, tj. z dostępnymi środkami unijnymi w Małopolsce oraz na szczeblu krajowym.

Podobnie jak w 1. edycji, również teraz staramy się otwierać na przedsiębiorców, szukać ich, ale przede wszystkim pomagać tym, którzy się do nas zgłosili.

 

Czy ta pomoc jest świadczona bezpłatnie?

Nasza aktywność jest liczona jako pomoc de minimis, co w praktyce oznacza, że przedsiębiorca za otrzymane przez nas wsparcie nie ponosi żadnych kosztów. Otrzymuje jedynie zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w uzgodnionej kwocie, proporcjonalnej do czasu poświęconego na pomoc konkretnemu przedsiębiorcy. My świadczymy firmom pomoc de minimis, natomiast pieniądze na ten cel przypływają do nas z Urzędu Marszałkowskiego.

 

Czyli przedsiębiorcy nie płacą za pomoc.

Nie, ponieważ nasze działania są jedną z wielu form pomocy dla firm z sektora MŚP objętych limitem de minimis, czyli 200 tysięcy euro do wykorzystania w ciągu trzech lat, finansowane przez Unię Europejską. Ustalono, że pomoc w takiej wielkości nie spowoduje naruszenia konkurencji na rynku.

Po wykonanej usłudze przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o udzielonej mu pomocy de minimis. Średnia wartość naszej pomocy ma wartość 20 tysięcy złotych, a limit 200 tysięcy euro jest odnawialny. W ramach projektu SPIN mamy opracowany cennik usług, na podstawie którego kalkulowana jest wartość otrzymanej pomocy. I tak na przykład audyt wstępny, który obejmuje podstawowe doradztwo, ma wartość 5 tysięcy złotych, a największa pomoc, o wartości 70 tysięcy złotych, obejmuje przeprowadzenie audytu technologicznego – analizę oferowanych przez firmę produktów i wskazanie obszarów, które należy poprawić, by zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. W efekcie takich działań może narodzić się pomysł na nowy projekt, wówczas we współpracy z naszymi naukowcami opracowywana jest jego koncepcja, na przykład plan badawczy. Wskazujemy źródła finansowania i pomagamy napisać wniosek o projekt badawczy. Idealnie, gdy firma, aplikując o środki unijne, umieszcza jednostki badawcze (np. takie jak MCB UJ) jako podwykonawcę usług badawczych. Dzięki temu MCB UJ lub inne wybrane zgodnie z zasadą konkurencyjności jednostki badawcze zyskują środki na prowadzenie badań, a firma posiada prawa własności intelektualnej do wynalazku.

Po zapoznaniu się z firmą, z obszarami prowadzonych przez nią działań, prezentujemy nasze kompetencje, które mogą zostać użyte w kolejnych wspólnych projektach. Przykładowo, gdy zgłaszają się do nas przedsiębiorstwa związane z rozwojem leków, przedstawiamy grupy badawcze oraz laboratoria związane właśnie z tą dziedziną. To samo dotyczy innych branż czy obszarów. Podczas każdego spotkania z firmą na terenie Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ staramy się przedstawić i jak najatrakcyjniej zaprezentować ofertę oraz możliwości naszego Centrum.

 

Jakiego typu firmy najchętniej zapraszają Państwo do współpracy?

Do współpracy z Małopolskim Centrum Biotechnologii zapraszamy wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski. Najchętniej nawiązujemy współpracę z firmami, których obszar działalności zbliżony jest do naszego, czyli obejmuje takie dziedziny jak: biotechnologia, technologia żywności, biologia molekularna, biologia strukturalna, genetyka, bioremediacja, wirusologia czy mikrobiologia. Naszymi klientami są zarówno start-upy kosmetyczne, producenci żywności, firmy medyczne produkujące urządzenia diagnostyczne, jak i firmy biotechnologiczne rozwijające innowacyjne leki.

W MCB mamy 20 grup badawczych i naszym celem jest znalezienie dla każdej z nich firmy, z którą grupa będzie mogła realizować wspólny projekt badawczy. Ekspertem związanym poprzez projekt SPIN z MCB jest dr Roland Kozlowski, naukowiec polskiego pochodzenia, w przeszłości związany z renomowanymi uniwersytetami, takimi jak Cambridge, Oxford czy Bath University, i jednocześnie przedsiębiorca z sektora rozwoju leków. W MCB UJ zajmuje się on opiniowaniem innowacji proponowanych przez przedsiębiorców. Jest bezpośrednio zaangażowany w pozyskiwanie zagranicznych firm do współpracy z MCB UJ poprzez założenie spółki lub rejestrację oddziału na terenie Małopolski, w Krakowie. Spółka zarejestrowana w Polsce zyskuje możliwość skorzystania z funduszy strukturalnych, w tym z wielu konkursów dedykowanych MŚP (sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw) w Małopolsce – m.in. „Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” czy „Bony na innowacje”. W skali kraju jest to popularna „Szybka Ścieżka” lub inne konkursy dedykowane określonym branżom, np. farmaceutycznej (konkurs „InnoNeuroPharm”). Założenie firmy w Krakowie skutkuje wieloma korzyściami dla naszego województwa. Przede wszystkim oznacza to utworzenie miejsc pracy dla młodych, wykształconych absolwentów kierunków ścisłych i przyrodniczych, takich jak: biotechnologia, biologia, biochemia, chemia itp. z UJ oraz z innych krakowskich uczelni. Osoby zatrudnione w takich firmach dostają nieocenioną współcześnie możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku.

Właśnie dzięki takim działaniom mamy możliwość współpracy z firmami z Kanady oraz Wielkiej Brytanii, które założyły w Małopolsce swój polski oddział. Wspomniana firma kanadyjska prowadzi obecnie badania nad rozwojem innowacyjnej terapii w obszarze HIV, zaś wraz z brytyjską pracujemy nad wspólnym projektem z dziedziny onkologii.

 

Czy dzięki projektowi SPIN przedsiębiorcy współpracują także między sobą?

Na etapie badań czy doradztwa w zakresie usprawnienia funkcjonowania firmy rekomendujemy naszym przedsiębiorcom dostawców i podwykonawców usług, z których dużą część stanowią inni uczestnicy projektu. We współpracy z przedsiębiorcami zależy nam na stworzeniu długofalowej relacji między MCB UJ a wszystkimi uczestnikami projektu, która z pewnością przełoży się na rozwój branży life science oraz przedsiębiorczości w Małopolsce.

--

Dowiedz się więcej o tym, jak wziąć udział w projekcie: www.spin.malopolska.pl oraz www.mcb.uj.edu.pl

Przeczytaj poprzedni artykuł o projekcie SPIN. 

KOMENTARZE
Newsletter