Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Bio-based Industries Consortium wraz z Komisją Europejską ogłosiło pierwszy konkurs funkcjonujący w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze bioprzemysłu. Na realizację projektów zostanie przeznaczone 3,7 mld euro między rokiem 2014 a 2020.

Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI) jest nowym publiczno-prywatnym partnerstwem pomiędzy Unią Europejską a Bio-based Industries Consortium. Funkcjonuje w ramach programu Horyzont 2020, a środki jakie zostaną przeznaczone na jego realizację będą wynosić 3,7 mld euro w latach 2014-2020. 975 ml euro zapewni UE, zaś 2,7 mld euro będzie pochodziło z prywatnych inwestycji.

W ramach ogłoszonego Konkursu znajduje się 16 tematów badawczych. Należą do nich:

 1. BBI.VC1.R1: Efficient pre-treatment of lignocellulosic feedstock to advanced bio-based chemicals and biomaterials
 2. BBI.VC2.R2: New sustainable pulping technologies
 3. BBI.VC2.R3: New products from sustainable cellulose pulp exploitation
 4. BBI.VC3.R6: Fermentation processes to obtain biosurfactants and specialty carbohydrates from agricultural and agro-industrial streams
 5. BBI.VC3.R7: Protein products from plant residues
 6. BBI.VC3.R8: Bioactive compounds from meso-organism's bioconversion
 7. BBI.VC4.R9: Valuable products from heterogeneous biowaste streams
 8. BBI.VC4.R10: Nutrient recovery from biobased waste streams and residues
 9. BBI.VC1.D1: Lignocellulosic residues to (di)carboxylic acids, diols and polyols
 10. BBI.VC1.D2: Chemical building blocks and value-added materials through integrated processing of wood
 11. BBI.VC2.D3: Advanced products from lignin and cellulose streams of the pulp and paper industry
 12. BBI.VC3.D4: Functional additives from residues from the agro-food industry
 13. BBI.VC4.D5: Cost efficient manure valorisation on large scale
 14. BBI.VC3.F1: Added value products from underutilised agricultural resources
 15. BBI.VC2.R4: Fibres and polymers from lignin
 16. BBI.VC2.R5: Sugars from effluents of the pulping process and discharged fibres

 

Konkurs dotyczy głównie tematyki badań w obszarze sektora rolno-spożywczego oraz leśnego. Można zaobserwować, iż duży nacisk BBI położyło na zagadnienia związane z wykorzystaniem do tej pory nie zagospodarowanych w najwłaściwszy sposób odpadów przemysłu rolnego, opracowaniem metod zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenia wody związanych z procesem produkcyjnym, a także zastosowaniem nowych sposobów wykorzystania celulozy, które obniżą zużycie energii i surowców.

Ich szczegółowy opis oraz informacje dotyczące finansowania można odnaleźć na stronie Komisji. Termin nadsyłania wniosków upływa 15 października br.

 

Jak w tym Konkursie odnajdą się Polacy?

„Polska to duży producent biomasy, dlatego też rozwijanie tego sektora jest niezwykle istotne. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach mniej uprzemysłowionych wraz z aplikacją pionierskich technologii daje szansę na możliwość wzmocnienia naszej gospodarki. Jest to pewien sposób na walkę z kryzysem ekonomicznym, który wpisany jest w Strategie Europa 2020. Na pewno wymaga to ogromnego zaangażowania wielu instytucji zarówno rządowych jak i przemysłu, lecz przynależność do Bio-based Industries Consortium otwiera na to perspektywy.” – powiedziała dla portalu biotechnologia.pl  Bożena Podlaska, Przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

 

BBI poprzez swoją działalność pragnie przyczynić się do efektywnego zagospodarowania odpadów przemysłu leśnego i rolnego, dywersyfikacji i wzrostu zarobków rolników, zastąpienia 30% środków chemicznych oraz materiałów na bazie oleju surowcami biodegradowalnymi, redukcji o 25% zużycia paliw wykorzystywanych do tej pory poprzez zastosowanie biopaliw, a także opracowania metod zniwelowania emisji dwutlenku węgla.  Jego celem jest zapewnienie Europejczykom wszelkich korzyści wypływających z ochrony środowiska oraz zwiększenie inwestycji w rozwój biogospodarki.

Samo pojęcie „biogospodarka” odnosi się do sytuacji, kiedy zasoby biologiczne, w tym odpady, wykorzystuje się podczas produkcji jedzenia, pasz, wytwarzania energii oraz produkcji przemysłowej.

Podsumowując, działalność BBI jest poświęcona uniezależnieniu Europy od wykorzystywania paliw kopalnych poprzez przekształcanie biomasy i odpadów do bardziej ekologicznych produktów codziennego użytku.

 

Bieżące informacje dotyczące innych ciekawych Konferencji i warsztatów w zakresie BBI można odnaleźć tutaj.

 

 

 

KOMENTARZE
news

<Styczeń 2024>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Newsletter