Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Prestiżowe granty naukowe dla polskich biolożek molekularnych
Prestiżowe granty naukowe dla polskich biolożek molekularnych

Aleksandra Kołodziejczyk i Ewelina Małecka-Grajek z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie otrzymały granty instalacyjne Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej EMBO. Pakiet wsparcia w wysokości 50 tys. euro rocznie pozwoli Polkom na rozwój nowo otwartych laboratoriów. Badaczki znalazły się w elitarnym gronie dziesięciu naukowców z całej Europy wyróżnionych przez EMBO.

Fot. Od lewej dr Ewelina Małecka-Grajek, dr Aleksandra Kołodziejczyk, źródło: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Dr Ewelina Małecka-Grajek otrzymała grant na projekt badawczy „Od dynamiki degradacji RNA bakteryjnego do narzędzi manipulacji ekspresją genów”. – Grant instalacyjny EMBO odegra kluczową rolę w poszerzaniu naszego zrozumienia, w jaki sposób procesy biologiczne w bakteriach są ze sobą powiązane. Finansowanie pomoże w badaniach mających na celu odkrycie podstawowych mechanizmów, ostatecznie torując drogę do innowacyjnych terapii przeciwdrobnoustrojowych. Ponadto z radością dołączam do Sieci Młodych Badaczy EMBO, która oferuje niezrównane możliwości szkolenia, współpracy i rekrutacji nowych członków laboratorium – mówi badaczka.

Dr Aleksandra Kołodziejczyk będzie pracować nad projektem „Rola mikrobioty w progresji chorób wątroby”. Jej laboratorium zajmuje się m.in. interakcjami między jelitem a wątrobą, skupiając się na roli mikroflory. Badania zmierzają do lepszego zrozumienia, w jaki sposób zmiany w składzie bakterii i fizjologii jelit wpływają na komórki wątroby i jak zdrowie wątroby przyczynia się do homeostazy jelit. Grant EMBO będzie stanowił znakomite wsparcie rozwojowe dla obu laboratoriów, które zostały założone w 2023 r. – Grant z EMBO jest dla mnie ważny, ponieważ jest elastyczny i daje wiele możliwości do wykorzystania środków, co znacznie ułatwia prowadzenie badań. To wyjątkowe, gdy naukowcy są obdarzani takim zaufaniem – docenia dr Aleksandra Kołodziejczyk.

– Otrzymanie grantu instalacyjnego EMBO było przełomowym momentem w mojej karierze. Nie tylko pozwoliło mojemu laboratorium rozkwitnąć, ale także rozszerzyło moją sieć naukową, prowadząc do cennych współprac i wpływowych publikacji. Ten grant dał mi wolność i poczucie naukowej niezależności, której potrzebowałem, aby rozwijać innowacyjne koncepcje. Grant był kluczowy w moim rozwoju jako badacza i odegrał istotną rolę w zdobyciu dalszych grantów, stanowiąc punkt zwrotny w mojej zawodowej drodze – wspomina Wojciech Pokrzywa, kierownik Laboratorium Metabolizmu Białek w MIBMiK, stypendysta EMBO z 2017 r.

Granty instalacyjne EMBO (Installation Grants) mają na celu zwiększanie poziomu wymiany międzynarodowej na europejskich uczelniach oraz mobilności kadry akademickiej. Jednym z warunków przystąpienia do konkursu jest co najmniej dwuletnia działalność naukowa za granicą. Formuła konkursu ma zachęcać młodych naukowców do zakładania laboratoriów. Obok polskich objęte finansowaniem będą również laboratoria w Czechach, Grecji, na Węgrzech, Litwie, w Portugalii oraz Turcji. Obszary badawcze obejmują m.in. starzenie się, biologię nowotworów, komunikację osi jelitowo-mózgowej, mikrobiotę, narzędzia edycji genów.

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji w świecie naukowym, która promuje doskonałość w naukach o życiu, wspierając badaczy w rozwoju ich kariery. Prowadzi programy grantowe, organizuje liczne kursy i szkolenia, integruje społeczność naukową w Europie. Jednym z głównych programów jest EMBO Installation Grants. W ramach tego programu badacze zakładający niezależne laboratoria dostają wsparcie w prowadzonych badaniach. Laureaci konkursu dołączają również do EMBO Young Investigator Network, dzięki czemu mogą korzystać ze szkoleń oraz zasobów instytucji zrzeszonych w EMBO. – Jest nam bardzo miło, że ci wyjątkowi naukowcy są wspierani przez EMBO. Promujemy doskonałość w naukach o życiu w całej Europie i poza nią. Z radością czekamy na wkład nowych stypendystów. Ich badania niewątpliwie wzmocnią nauki o życiu w ich krajach i wzbogacą szeroko rozumianą społeczność naukową – uważa Fiona Watt, dyrektor EMBO.

KOMENTARZE
Newsletter