Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polpharma Biologics podpisała umowę o współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Polpharma Biologics, największa polska firma biotechnologiczna zajmującą się rozwojem i produkcją leków biologicznych, podpisała umowę partnerstwa z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Wspólne działania obejmują rozwój centrum badawczo-rozwojowego, w którym Polpharma Biologics będzie realizowała projekty w zakresie opracowania i rozwoju leków biopodobnych i innowacyjnych leków biologicznych. Oba podmioty, w ramach współpracy, zobowiązały się m.in. wspierać i rozwijać ekosystem wiedzy sektora LifeScience oraz HealthTech w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, jednym z największych ośrodków skupiających branżę biotechnologiczną na Pomorzu.

Fot. Gdański Park Naukowo-Technologiczny, źródło: PAIH

– Cieszymy się, że możemy współpracować z polskimi innowacyjnymi przedsiębiorstwami, które odgrywają znaczącą rolę nie tylko na rynku krajowym, ale także zagranicznym. Polpharma Biologics jest niewątpliwie liderem wśród firm biotechnologicznych prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Wspólne działania na pewno przyczynią się do rozwoju gospodarczego Trójmiasta, które oprócz nowoczesnego zaplecza biznesowego, gwarantuje dostęp do świetnie wykwalifikowanej kadry. PSSE to bogata oferta form pomocy, w tym nowoczesne zaplecze technologiczne w GPN-T – mówi Przemysław Sztandera, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Polpharma Biologics to najwyższej klasy eksperci biotechnologiczni z doświadczeniem w globalnych firmach. Jako jedyna w Polsce prowadzi kompleksowy proces rozwoju leków biologicznych – od fazy linii komórkowej, po produkcję na globalną skalę. Przewodzi badaniom klinicznym i koordynuje kwestie związane z ochroną patentową leku. Niespotykany do tej pory w Polsce zakres oraz skala działania firmy sprawiają, że w Polpharma Biologics, jak w soczewce, widać całe spektrum wyzwań, jakie stoją przed lokalnymi firmami biotechnologicznymi. 

– Kontynuacja współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym to przypieczętowanie długoletniego partnerstwa, jakie wspólnie tworzymy. Gdański Park Naukowo-Technologiczny to miejsce, gdzie spotyka się nauka, technologia i biznes. To niezwykle ważny ekosystem, który sprzyja rozwojowi polskiej biotechnologii. Jako największa firma sektora biotechnologicznego w kraju, wyznaczająca kierunki w wielu jego obszarach, czujemy odpowiedzialność za wzmacnianie pozycji Polski na światowej mapie tej coraz bardziej istotnej dziedziny przemysłu. Polska biotechnologia mierzy się z wieloma wyzwaniami. Chcemy stać się liderem zmian, inicjującym przestrzeń do szerszej dyskusji oraz partnerstw, które poprzez podejmowane działania skutecznie będą na te wyzwania odpowiadać – dodaje Jan Krzewiński, prezes Polpharma Biologics. W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym znajduje się centrum badawczo-rozwojowe Polpharma Biologics, które wraz z zakładem produkcyjnym zajmuje powierzchnię 9 tys. m2. To jeden z najnowocześniejszych kompleksów biotechnologicznych w Europie. To tutaj niemal pół tysiąca najlepszych specjalistów z Polski i zagranicy prowadzi badania nad rozwojem i produkcją innowacyjnych leków. 

Przedsięwzięcia naukowo-biznesowe Polpharma Biologics są spójne z zadaniami realizowanymi przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny jako instytucji otoczenia biznesu wspierającej rozwój innowacyjnych pomysłów. W ramach współpracy podjęte zostaną cykliczne działania związane z tworzeniem ekosystemu wspierania start-upów z branży biotechnologicznej, LifeScience oraz ICT. Planowana jest wspólna organizacja m.in. autorskich programów inkubacyjnych i akceleracyjnych, których zwieńczeniem będzie konferencja Biotech Daily. Będzie to już trzecia edycja wydarzenia dotyczącego tematyki szeroko pojętego sektora LifeScience, której celem jest wymiana doświadczeń przedsiębiorstw w transferze technologii medycznych oraz biotechnologicznych do biznesu. – Sektory LifeScience oraz HealthTech są jednymi z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie obszarów, mających coraz większe znaczenie dla gospodarki europejskiej i światowej. Zależy nam na zespołach badawczych, młodych naukowcach oraz przedsiębiorstwach stawiających pierwsze kroki na rynku, którzy chcą zweryfikować swoje pomysły. Przy pomocy tak dużego i profesjonalnego partnera, jakim jest Polpharma Biologics, możemy stworzyć naprawdę imponujący program wsparcia – kończy Radosław Wika, dyrektor Działu Parków Naukowo-Technologicznych PSSE oraz dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

KOMENTARZE
Newsletter