Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Podsumowanie 100 lat Urzędu Patentowego RP. Patenty w biotechnologii
Joanna Rusecka, 28.12.2018 , Tagi: biotechnologia, patent, UPRP
Podsumowanie 100 lat Urzędu Patentowego RP. Patenty w biotechnologii
W grudniu 1918 roku powołano Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Była to jedna z pierwszych instytucji państwowych powołana po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Przez 100 lat działalności UPRP udzielił ponad 229 tys. patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 69 tys. wzorów użytkowych, 42 tys. wzorów przemysłowych zdobniczych oraz wzorów rysunkowych i modeli, a także ponad 465 tys. znaków towarowych. W ciągu 100 lat do Urzędu Patentowego RP wpłynęło ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń.

 

O Urzędzie Patentowym RP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej został powołany 28 grudnia 1918 roku. Podstawowym celem powołania instytucji było utworzenie prawnej ochrony własności intelektualnej polskich naukowców i innowatorów oraz ochrony własności przemysłowej. W 1919 roku Polska przystąpiła do Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej, która była podstawowym, międzynarodowym aktem regulującym zasady ochrony przemysłowej.

 

UPRP w liczbach

Co roku do Urzędu Patentowego RP wpływa w trybie krajowym łącznie około 20 tys. zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Obecnie na terenie Polski aktywnie chronionych jest 22 tys. patentów i praw ochronnych i ponad 151 tys. udzielonych w trybie krajowym, 63 tys. walidowanych patentów europejskich oraz 83 tys. praw ochronnych na znaki towarowe w trybie międzynarodowym.

Polska zajmuje 12. miejsce wśród wszystkich państw świata pod względem liczby udzielonych patentów oraz 17., biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń (dane publikowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, WIPO).

 

Patenty w biotechnologii

Ilość wniosków patentowych składanych w dziedzinie biotechnologii wzrasta z roku na rok. Najczęściej wnioski dotyczą ochrony procesów przygotowania związków (głównie organicznych) przy użyciu mikroorganizmów lub enzymów – 27% (C12P IPC), nowych szczepów bakterii – 27% (C12N IPC), wykorzystania biomarkerów do diagnozowania chorób genetycznych lub wykrywania patogenów – 25% (C12Q IPC), nowych peptydów, białek, przeciwciał i ich zastosowań w medycynie – 13% (C07K IPC) oraz aparatów do enzymologii lub mikrobiologii – 8% (C12M IPC).

Liderami w aplikowaniu o patenty, ale i w ilości udzielonych patentów są: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Łódzka i Politechnika Wrocławska.

Źródło: UPRP

O udzielenie ochrony patentowej najczęściej występują: uniwersytety, podmioty gospodarcze i Instytuty PAN. Natomiast najwięcej pozytywnie rozpatrzonych wniosków otrzymują: podmioty zagraniczne, uniwersytety i ośrodki badawcze.

Źródło: UPRP

 

Rola UPRP

Podstawowymi funkcjami Urzędu Patentowego RP są: udzielanie i utrzymywanie ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji i literatury patentowej oraz popularyzacja zasad ochrony własności przemysłowej. Aktami prawnymi regulującymi zasady nadawania ochrony prawnej są ustawy uchwalane przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej oraz porozumienia międzynarodowe – dla zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w trybie Układu o współpracy patentowej (PCT), w trybie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (wynalazki), w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków (znaki towarowe).

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2021>

pnwtśrczptsbnd
1
3
5
6
9
Packaging [R]evolution
2021-06-09 do 2021-06-09
10
11
12
13
15
16
EUROBIOTECH Online 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
VIII KONGRES POLSKA CHEMIA 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
17
Beauty Innovations 2021 ONLINE
2021-06-17 do 2021-06-18
19
GENialne terapie
2021-06-19 do 2021-06-19
20
LNE ONE DAY
2021-06-20 do 2021-06-20
21
22
23
25
26
27
29
PHARM Connect Congress 2021
2021-06-29 do 2021-06-30
30
1
3
4
Newsletter