Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Otyłość a geny
22.10.2007
Kolejne odkrycie wskazujące,że geny odgrywają kluczową rolę w otyłości przedstawiono w International Journal of Bioinformatics Research and Applications. Amerykańscy naukowcy badali wpływ ewolucyjnej selekcji w plemieniu Indian Ameryki Północnej-Pima, wśród których występuje najwyższy na świecie odsetek ludzi otyłych. Ich nadwaga wydaje się być związana z oszczędnym metabolizmem, który pozwalał w ciężkich czasach na wydajne gromadzenie kalorii, ale teraz, gdy żywności jest pod dostatkiem -powoduje otyłość. Tym razem badacze skoncentrowali się na ostatnio odkrytych zmiennościach w obszarze mitochondrialnego DNA,tzw. SNP (polimorfizm pojedynczych nukleotydów). Zmierzono szybkość metabolizmu u 200 otyłych osobników z plemienia i odkryto, że spośród trzech, aż dwa znane SNP wpływają na wydajność magazynowania zapasów. Naukowcy wykorzystując oprogramowanie TreeSAAP przeanalizowali biochemiczne zmiany jakie są powodowane przez te SNP, a następnie tropili ewolucję zmian tych genów u 107 innych gatunków ssaków. Takie potępowanie pozwala na odkrycie mechanizmu, jaki wynika z wpływu SNP na mitochondrialny łańcuch oddechowy a w konsekwencji na metabolizm u ludzi. Dawniej korzystne SNP w dzisiejszych warunkach środowiskowych przepełnionych kaloriami i konsumpcyjny tryb życia, są niekorzystne i mogą przyczyniać się do wysokiego wskaźnika otyłości wśród plemienia. Indianie Pima są ekstremalnym przypadkiem, ale również cała ludzka polupulacja może posiadać podobne SNPsy, a ich obecność może tłumaczyć dlaczego otyłość jest tak powszechna w XXI w.


www.eurekalert.org
KOMENTARZE
Newsletter