Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ostatnie 10 dni na składanie wniosków do konkursów NCN
To ostatni dzwonek, by zdecydować się na składanie aplikacji w konkursach Narodowego Centrum Nauki (NCN) Preludium 8, Opus 8 i Sonata 8. Termin upływa 15 grudnia 2014 roku o godzinie 23:59.

Wydrukowany wniosek wygenerowany z systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) tutaj, w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez wnioskodawcę albo osoby przez niego upoważnione należy dostarczyć do 15 grudnia 2014 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs PRELUDIUM 8”  (i odpowiednio SONATA 8, czy OPUS 8) oraz numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Co istotne, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć również w formie elektronicznej w systemie OSF do 15 grudnia 2014 r.

Dla młodych naukowców, nie posiadających stopnia naukowego doktora przeznaczony jest konkurs Preludium 8. Dla doktorów rozpoczynających karierę naukową dedykowana jest Sonata 8. Doświadczeni naukowcy potrzebujący finansowania swoich badań, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej  niezbędnej do realizacji projektu – Opus 8.

Do konkursu Preludium mogą przystąpić młodzi naukowcy, którzy nie mają stopnia naukowego doktora, najczęściej są to zatem doktoranci. Jednak uczęszczanie na studia III stopnia nie jest wymagane. Projekt musi trwać od 12 do 36 miesięcy. Na każdy rok badań NCN przewiduje maksymalnie 50 tysięcy złotych dofinansowania. W związku z tym, można się starać od 50 do aż 150 tysięcy złotych dofinansowania.

Aplikować do konkursu Sonata 8 mogą naukowcy rozpoczynający swoją karierę badawczą posiadający tytuł naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która uzyskała stopień naukowy doktora, maksymalnie 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, w tym przypadku po 2009 roku. Podobnie jak w Preludium, projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy

Konkurs Opus 8 jest adresowany do doświadczonych naukowców na ich projekty badawcze oraz na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Projekt ma trwać od 12 do 36 miesięcy. Konkurs Opus 8 nie ma ograniczenia budżetu zgłaszanych projektów 

KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter