Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowa odsłona galerii projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki w nowej odsłonie zaprezentowana została galeria projektów otrzymujących finansowanie w konkursach NCN. Udoskonalono opcję wyszukiwania opisów, które można teraz identyfikować także po konkretnym panelu dyscyplin.

Od dłuższego czasu na stronie Narodowego Centrum Nauki prezentowane są opisy przykładowych projektów realizowanych w ramach poszczególnych konkursów (http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/przyklady-projektow). Naukowcy opowiadają w nich o prowadzonych badaniach, motywacjach do podjęcia danej tematyki oraz spodziewanychwynikach.

Przykładowo dr Katarzyna Kisiel-Sajewicz bada Wpływ mentalnego i komputerowo-wspomaganego treningu ruchów sięgania i chwytania na procesy sterowania ruchem u osób z wrodzonym brakiem kończyn. Projekt ma na celu sprawdzenie, czy w wyniku odpowiednio przeprowadzonego treningu wyobrażeniowego z wykorzystaniem wirtualnych kończyn, możliwa jest pełna integracja przeszczepionej kończyny z ośrodkowym układem nerwowym biorcy, a tym samym odczuwanie przez niego przeszczepionych kończyn jako własnych.

Obecnie na stronie opisanych jest 45 projektów badawczych, lecz na bieżąco zamieszczane są nowe opisy. Istnieje możliwość wyszukiwania projektów zarówno po typie konkursu (PRELUDIUM, OPUS, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, ETIUDA i FUGA), jak i rodzaju panelu, w ramach którego projekt jest realizowany (HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, NZ – nauki o życiu, ST – nauki ścisłe i techniczne).Niedawno pojawiła się również zakładka zawierająca opisy badań realizowanych w ramach konkursów międzynarodowych, takich jak HERA, NORFACE czy INFECT-ERA.

– Na naszej stronie prezentujemy projekty badawcze realizowane we wszystkich dyscyplinach naukowych, jednak można zauważyć przewagę opisów badań z zakresu nauk ścisłych – mówi prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki. – Odzwierciedla to stosunek liczby wniosków składanych w poszczególnych grupach nauk. W 2012 r. w ramach wszystkich konkursów NCN finansowanie zostało przyznane 1031 wnioskom z obszaru nauk ścisłych i technicznych, 731 z obszaru nauk o życiu oraz 726 z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Galeria projektów jest sukcesywnie rozbudowywana i uzupełniana o kolejne opisy. Prezentowane są zarówno badania prowadzone przez młode osoby, rozpoczynające karierę naukową, jak i przez doświadczonych i zasłużonych naukowców.

KOMENTARZE
Newsletter