Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
OncoArendi Therapeutics publikuje strategię rozwoju na lata 2021-2025
OncoArendi Therapeutics publikuje strategię rozwoju na lata 2021-2025

Firma OncoArendi Therapeutics S.A. – jeden z liderów polskiej branży biotechnologicznej – ogłosiła strategię na lata 2021-2025. Misją spółki jest poszukiwanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań, które mają pomóc pacjentom w walce z nieuleczalnymi chorobami. Ambicją OncoArendi jest bycie najbardziej cenioną na świecie polską firmą biotechnologiczną, odkrywającą, rozwijającą i komercjalizującą małocząsteczkowe leki przyszłości oparte na przełomowych technologiach.

 

Pierwszy obszar strategii jest konsekwencją współpracy nawiązanej z Galapagos NV, na mocy umowy partneringowej z listopada 2020 r. Dotyczy ona przede wszystkim rozwoju innowacyjnego leku OATD-01 – podwójnego inhibitora chitynaz. Kontrakt o wartości 322 mln euro (total biodollar value) to największa tego typu umowa w historii branży biotechnologicznej w Polsce. Współpraca w ciągu kilku lat ma doprowadzić do wprowadzenia na światowe rynki leku GLPG4716 (dawne OATD-01) lub innych podwójnych inhibitorów chitynaz, do zastosowania w pierwszej kolejności we włóknieniu płuc. – Podpisanie umowy z Galapagos jest dla nas przełomem na płaszczyźnie naukowej i biznesowej, a także katalizatorem opracowania strategii OncoArendi na lata 2021-2025. Kontrakt ten jest jednoznaczną walidacją naszego potencjału naukowego i modelu biznesowego oraz stanowi jeden z fundamentów dalszego rozwoju spółki. Umowa ta już zapewniła spółce stabilność finansową i wierzymy, że w ciągu najbliższych kilku lat pomyślne wyniki kolejnych etapów badań ustabilizują przychody z tego źródła. Cząsteczka OATD-01 jest pierwszą z naszego portfolio SMP, która została skomercjalizowana i to od razu z ogromnym sukcesem – mówi Marcin Szumowski, prezes zarządu OncoArendi Therapeutics.

Kolejnym obszarem strategii OncoArendi (SMP) jest równoległe wzmacnianie dotychczasowego pipeline’u projektów w obszarze chorób włóknieniowych o podłożu zapalnym oraz w immunoonkologii. – Do dotychczas rozwijanych projektów planujemy dołączyć nowe poprzez „in-licensing”. Dzięki różnym obszarom badawczym i cząsteczkom na różnym etapie rozwoju nasz pipeline będzie jeszcze bardziej atrakcyjny, szeroki i zrównoważony – to drugi filar naszej strategii. W ciągu niespełna roku kolejna cząsteczka, czyli inhibitor arginazy OATD-02, powinna trafić do pacjentów onkologicznych w pierwszej fazie badań klinicznych. Naszym celem w tym obszarze strategicznym jest, aby większość z 5‑6 rozwijanych projektów z pipeline SMP znalazło się w oknie transakcyjnym lub blisko niego w perspektywie strategicznej i aby w tym czasie podpisać przynajmniej jedną umowę partneringową o skali finansowej porównywalnej do umowy z Galapagos NV – dodaje Marcin Szumowski.

W ramach realizacji założonych celów, odnośnie do drugiego obszaru strategicznego, OncoArendi będzie również analizowało rynek m.in. pod kątem potencjalnych atrakcyjnych licencji programów badawczych na wczesnym etapie rozwoju. Nowym i kluczowym z punktu widzenia budowania wartości elementem strategii jest plan rozwoju rewolucyjnej platformy technologicznej, skupionej na odkrywaniu leków małocząsteczkowych celujących w mRNA (SMR). – To trzeci, niezwykle atrakcyjny naukowo i transakcyjnie obszar naszej strategii – technologia przyszłości, która będzie kluczem do wyleczenia wielu śmiertelnych chorób. Co istotne, decyzja o budowaniu platformy SMR oparta jest na wewnętrznym know-how i doświadczeniu pozyskanym przez wiele lat pracy nad odkrywaniem i rozwojem małych cząsteczek oraz sukcesie w ich komercjalizacji. Bazuje także na unikalnej wiedzy naszych obecnych i przyszłych partnerów naukowych. Technologia mRNA jest przełomem w odkrywaniu nowych leków (ang. disruptive technology) i otwiera drzwi do wielu dotychczas nieosiągalnych celów biologicznych ukrytych w sekwencji ludzkiego RNA. Ta technologia oferuje dostęp do tysięcy nowych celów terapeutycznych dla przyszłych leków. To oznacza, że jest to obszar o znacznie większym potencjale, niż tradycyjne metody odkrywania leków. Celowanie w RNA to ingerowanie w źródło przyczyny choroby na wcześniejszym etapie, zanim nastąpi synteza chorobotwórczego białka  – wyjaśnia Rafał Kamiński, członek zarządu, dyrektor ds. naukowych (CSO) OncoArendi Therapeutics.

– Specyfiką rynku technologii leków małocząsteczkowych celujących w RNA jest to, że transakcje partneringowe zawierane są już na bardzo wczesnym etapie. W ciągu niecałych 2 lat w tej technologii zawarto transakcje o łącznej wartości (total biodollar value) przekraczającej 8 mld USD! Naszym celem jest podpisanie w nakreślonej perspektywie strategicznej umowy partneringowej związanej z platformą SMR o znacznie większej skali finansowej niż umowa z Galapagos NV. Podsumowując, przed nami niezwykle ekscytujące 5 lat. Pokazaliśmy, że jesteśmy spółką sukcesu, która potrafi stworzyć ogromną wartość dla inwestorów i jesteśmy przekonani, że dzięki konsekwentnej realizacji przyjętej strategii na lata 2021-2025 wygenerowana wartość dodana będzie o rząd wielkości wyższa – konkluduje Marcin Szumowski.

OncoArendi ma stabilną bazę kapitałową niezbędną do dalszego finansowania dynamicznego rozwoju firmy zgodnie z przyjętą strategią. – Przewidywane nakłady na realizację celów strategicznych w latach 2021-2022 to blisko 100 mln zł. Obecnie dysponujemy kwotą 120 mln zł, a dodatkowo zakontraktowane przez nas finansowanie z grantów na najbliższe 3 lata wynosi 44 mln zł. Planujemy pozostać aktywni w pozyskiwaniu dotacji oraz maksymalizować wpływy z umowy z Galapagos NV. W okresie 2 lat nie przewidujemy zapotrzebowania na dodatkowe środki zewnętrzne. Reasumując, przy założeniu realizacji wszystkich kamieni milowych, strategia 2021-2025 ma pełne pokrycie w środkach pieniężnych – kończy Sławomir Broniarek, członek zarządu, dyrektor finansowy (CFO) OncoArendi Therapeutics.

KOMENTARZE
news

<Kwiecień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
20
NutraFood Poland
2021-04-20 do 2021-04-22
22
24
27
Podstawy oznaczania wilgotności
2021-04-27 do 2021-04-27
28
29
1
2
Newsletter