Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Odwieczne pytanie - Co dalej po studiach? Odpowiadamy!
Odwieczne pytanie - Co dalej po studiach? Odpowiadamy!
Na rynku nauk biologicznych istnieje wiele możliwości do rozwoju kariery. Często jednak decyza o tym, gdzie będziemy pracować po skończeniu studiów jest jedną z najtrudnieszych w życiu. Znalezienie właściwego kierunku może okazać się nie lada wyzwaniem, dlatego poniżej przedstawiamy kilka możliwości, które mogą pomóc w wybraniu właściwej ścieżki zawodowej. Autorskiego przeglądu dokonała dla Was Joanna Jurek.
 
Absolwent Nauk Biomedycznych (Biomedical Science)
 
Sektory tematyczne pracodawców zatrudniających absolwentów studiów biomedycznych w Polsce i innych krajach europejskich: 
• Ochrona zdrowia -  biochemia kliniczna;
• Ochrona zdrowia – genetyka;
• Ochrona zdrowia – hematologia;
• Ochrona zdrowia – immunologia;
• Mikrobiologia;
• Toksykologia;
• Praca naukowa w branży medycznej;
 
Inne, warte uwagi ścieżki rozwoju: 
• Działalność dydaktyczna na uczelni wyższej;
• Dział sprzedaży wyrobów medycznych;
• Dziennikarstwo medyczne lub naukowe.
 
Nauki biomedyczne, ze względu na szerokie zróżnicowanie tematyki pracy, to jeden z najbardziej konkurencyjnych sektorów na rynku pracy. Niezwykle wysoko jest tu cenione doświadczenie w danej specjalizacji, gdyż ukończenie studiów daje szeroką, lecz ogólną wiedzę. Pomimo tego, w wielu przypadkach pracodawcy są gotowi zaoferować studentom staże i inne szkolenia, które pozwalają im na zdobycie doświadczenia w dyscyplinie nauk biomedycznych.
 
Zanim jednak dany kandydat dostanie się na takowe szkolenie czeka go aplikacja, dlatego już teraz warto pomyśleć o CV, a przede wszystkim o niezbędnych umiejętnościach, nabytych przez nas w czasie studiów oraz innych odbytych praktyk. 
Dla pracodawców kluczowe mogą okazać się zdolności takie jak:
- analitycznie rozwiązywanie problemów,
- implementowanie danych statystycznych m.in. w opisach problemów eksperymentalnych,
- analiza danych pochodzących z eksperymentów, ich ocena i interpretacja,
- umiejętności z zakresu zarządzania projektem I zespołem badawczym,
- organizacja i zarządzanie czasem,
- komunikacja w mowie i piśmie (w języku ojczystym oraz obcym).
 
Czym zajmują się absolwenci nauk biomedycznych zaraz po ukończeniu studiów?
 
Ponad 60% studentów po ukończeniu kierunku, znajduje pracę już w ciągu 6 miesięcy w sektorze medycznym. Z kolei 28% absolwentów decyduje się na jednoczesnym połączeniu studiów i pracy z nimi związanymi. 
 
 
 
Absolwent specjalizacji Biochemia
 
Możliwości zatrudnienia dla osób po kierunku związanym z naukami przyrodniczymi związanych ze specjalizacją biochemia to:
- Chemia analityczna;
- Działalność badawczo-naukowa w instytucjach badawczych;
- Ochrona zdrowia – specjalizacja w biochemii klinicznej;
- Ochrona zdrowia - monitoring badań klinicznych;
- Toksykologia;
 
Warto również zastanowić się nad kierunkami takimi jak:
- Nadzór bezpieczeństwa i higiena pracy;
- Zarządzenie jakością wyrobów farmaceutycznych; 
- Dziennikarstwo medyczne (dziedzina nauk medycznych).
 
Doświadczenie zawodowe absolwentów kierunku biochemia to zarówno wiedza praktyczna i techniczna. Dotyczy ona w szczególności umiejętności pracy w laboratorium – posługiwania się sprzętem laboratoryjnym oraz pracy w grupach rozwijających projekty badawcze.
 
Każdy, kto chciałby zwiększyć swoje szanse znalezienia pracy w tym sektorze, powinien postarać się o udział w letnich stażach np. w laboratorium badawczym albo firmie farmaceutycznej lub biotechnologicznej. Niektóre z uniwersytetów oferują swoim studentom czteroletni kurs studiów, który obejmuje rok stażu w przemyśle lub przy badaniach prowadzonych w instytutach badawczych. Warto pamiętać, że głównym zadaniem praktyk jest pomoc w nabyciu kluczowych umiejętności, niezbędnych w pracy laboratoryjnej, a także stworzenie zupełnie nowe możliwości nawiązywania kontaktów branżowych. 
 
Studenci, specjalizujący się w biochemii, są głównie zatrudniani przez instytuty badawcze, uniwersytety oraz laboratoria zdrowia publicznego. W ostatnim czasie wiele prywatnych firm decyduje się na młodą kadrę szczególnie w kręgach przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego oraz żywności, natomiast, małe przedsiębiorstwa zatrudniają biochemików na świadczenie usług specjalistycznych, takich jak badania toksykologiczne.
 
Niezależnie od planów zawodowych (nawet jeśli nie są one jeszcze dostatecznie sprecyzowane) warto nieustannie zwiększać stopień dodatkowych umiejętności. Są one dowodem dla pracodawcy, świadczącym o tym, że dany kandydat jest zaangażowany i chętny do dalszego rozwoju. 
 
W specjalizacji biochemii, najwyżej cenionymi umiejętnościami są:
- zrozumienie złożonych procesów biologicznych,
- krytyczna analiza wyników pracy laboratoryjnej,
- umiejętność prowadzenia dyskusji i przedstawiania własnych argumentów,
- umiejętności analityczne,
- niezależne myślenie i rozwiązywanie problemów.
 
Inne, wysoko cenione umiejętności obejmują:
- znajomość sprzętu laboratoryjnego – jego obsługa i zastosowanie w eksperymentach,
- komunikacja, prezentacja i umiejętności IT,
- praca w zespole,
- planowanie własnej kariery i aktywność zawodowa.
 
Czym zajmują się absolwenci zaraz po ukończeniu studiów?
 
1 na 10 absolwentów o specjalizacji biochemicznej pracuje w laboratorium, natomiast około 30% studentów decyduje się pracować przy jednoczesnej kontynuacji nauki. 
 
 
Absolwent kierunku farmaceutycznego
 
Ukończenie studiów farmaceutycznych pozwala na pracę przy wytwarzaniu leków, ale także otwiera nowe możliwości w następujących dziedzinach:
- chemia analityczna;
- działalność badawczo-naukowa w instytucjach badawczych;
- ochrona zdrowia – specjalizacja w biochemii klinicznej;
- ochrona zdrowia - monitoring badań klinicznych;
- ochrona zdrowia – immunologia;
- farmakologia.
 
Warto również rozważyć następujące dziedziny:
- działalność edukacyjna na uczelni wyższej;
- sprzedaż wyrobów medycznych; 
- biuro ochrony własności intelektualnej;
- toksykologia;
 
Uzyskanie odpowiedniego doświadczenia w sektorze farmacji, daje unikalną możliwość 
na stworzenie własnej sieci kontaktów, która w przyszłości pomoże zainteresować potencjalnych pracodawców. 
 
Część z programów studiów oferuje roczne praktyki. Dzięki temu, studenci mają okazję na udział w projektach badawczych prowadzonych zarówno w komercyjnych, jak i naukowych środowiskach. 
Aby zostać zakwalifikowanym do takiego stażu należy pamiętać o przygotowaniu aplikacji, a przede wszystkim wykazaniu w swoim życiorysie najistotniejszych z punktu widzenia pracodawcy umiejętności. 
 
Dla farmakologii są to między innymi:
- Umiejętność prezentacji (ustnej oraz pisemnej),
- Zdolność do interpretacji wyników eksperymentalnych,
- Umiejętność organizacji,
- Zdolność do pracy indywidualnej I tworzenia własnych inicjatyw badawczych,
- Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, 
- Wydajne zarządzanie czasem,
- Znajomość przepisów bezpieczeństwa pracy w laboratorium,
- Doświadczenie w pracy zespołowej.
 
Czym zajmują się absolwenci zaraz po ukończeniu studiów?
 
Prawie połowa absolwentów studiów farmaceutycznych farmacji znajduje zatrudnienie po 6 miesiącach od zakończenia studiów. 
 
KOMENTARZE
Newsletter