Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowe perspektywy w badaniach nad odpadami

Najnowsze badania opublikowane przez naukowców z Międzynarodowego Instytutu Analiz Systemów Stosowanych (IIASA) rzucają nowe światło na systemy zarządzania odpadami i ich wpływ na środowisko. Wyniki wskazują, że całkowite zapobiegnięcie wycieku odpadów do 2030 r. jest mało prawdopodobne, co może zagrażać realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Autorzy badania podkreślają potrzebę globalnej współpracy, aby skutecznie zarządzać odpadami.

 

 

Problem wycieków odpadów do ekosystemów wodnych

Wyciek odpadów do ekosystemów wodnych stanowi poważne zagrożenie dla bioróżnorodności oraz zdrowia ludzkiego. Nieodpowiednie zarządzanie odpadami, w szczególności plastikowymi, jest dokumentowane w większości oceanicznych plaż, rzek, jezior, a nawet w odległych miejscach, takich jak Arktyka czy Antarktyda. Dotychczasowe badania skupiały się głównie na emisjach plastiku do oceanów, jednak żadne z nich nie dotyczyło kompleksowej oceny wycieku odpadów do środowisk wodnych z perspektywy zarządzania odpadami. 

Naukowcy z IIASA przyjęli systemową perspektywę zarządzania odpadami, aby zidentyfikować miejsca o największym ryzyku wycieku odpadów z lądu oraz określić, które rzeki, jeziora i obszary przybrzeżne są szczególnie narażone na zanieczyszczenie. – Nasze badania pokazują, że większość wycieków odpadów komunalnych do środowisk wodnych ma miejsce w Afryce, Chinach, Indiach i Azji Południowej. Konieczne jest skupienie się na poprawie systemów zarządzania odpadami w tych regionach – wyjaśnia Adriana Gomez-Sanabria, główna autorka badania.

Badanie sugeruje, że koncentrowanie się na pojedynczych strumieniach odpadów może być mało efektywne – zastępowanie bowiem jednorazowych kubków plastikowych papierowymi zwiększyło po prostu ilość odpadów papierowych. Niezbędne jest zatem ustalanie celów dotyczących jednocześnie różnych dróg wycieku odpadów. Badacze podkreślają również znaczenie uniwersalnego zbierania odpadów jako podstawowej strategii zapobiegania wyciekom odpadów do środowisk lądowych i wodnych, nawet przy założeniu, że ogólna produkcja odpadów zostanie zredukowana. Sygnalizuje to pilną potrzebę ustanowienia ujednoliconego systemu monitorowania generacji odpadów, ich składu i przepływów.

Wnioski z badania

Badanie zwraca uwagę na to, jak wielką rolę w ochronie środowiska odgrywają systemy zarządzania odpadami. Przez badanie interakcji między zarządzaniem odpadami a ich wyciekiem można zidentyfikować skuteczne strategie redukcji zanieczyszczeń w środowiskach wodnych i ochrony ekosystemów. Naukowcy sygnalizują, że podstawowym celem systemów zarządzania odpadami jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska, m.in. poprzez zmniejszenie konsumpcji oraz przemyślane i ponowne użycie różnego rodzaju przedmiotów użytku codziennego.

– Zanieczyszczenie wody jest jednym z najpoważniejszych wyzwań ekologicznych, przed którymi stoi nasza planeta, ponieważ nie tylko zagraża bioróżnorodności, ale również bezpośrednio wpływa na zdrowie ludzi. Substancje chemiczne zawarte w odpadach mogą przenikać do wód gruntowych, a następnie do naszych wodociągów, co stanowi poważne ryzyko zdrowotne. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, powinniśmy wzmocnić nasze działania na rzecz ochrony wód m.in. poprzez rozwijanie nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków oraz edukowanie społeczeństwa na temat odpowiedzialnego zarządzania odpadami. Każdy z nas musi zrozumieć, że wyrzucanie śmieci do środowiska naturalnego to nie tylko problem estetyczny, ale realne zagrożenie dla zdrowia publicznego i ekologii. Jako społeczeństwo powinniśmy również zmniejszyć naszą konsumpcję i zrezygnować z jednorazowych produktów, które często trafiają do obiegu jako odpady. Nawet małe zmiany są kluczowe dla zachowania czystości naszych wód i ochrony zdrowia, a wspólna odpowiedzialność i konkretne kroki podejmowane w kierunku lepszego zarządzania odpadami mogą znacząco przyczynić się do poprawy stanu naszych ekosystemów wodnych – mówi magister biotechnologii medycznej i pracownik laboratorium Dawid Wrzeszcz.

Źródła

[1] https://www.sciencedaily.com/releases/2024/06/240628125212.htm

Fot. https://unsplash.com/photos/bottle-on-seashore-l0Yt7XMw-yk

KOMENTARZE
Newsletter