Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowe funkcje molekuł indukujących metastazę
Naukowcy z IMIM (Hospital del Mar MedicalResearchInstitute) pod kierownictwem Dr. Sandra Peiró opisali nową funkcje dwóch kluczowych molekuł. Cząsteczki te biorą udział w przerzutowaniu nowotworów. SNAIL1 (czynnik transkrypcyjny) oraz LOXL2 (ang. lysyloxidase-like 2) są niezbędne do tranzycji epitelialno-mezenchymalnej (EMT) – jest to proces w którym komórki nowotworowe są w stanie dotrzeć do innych tkanek. Badania zostały opublikowane w Molecular Cell Journal.

Czynniki transkrypcyjne są białkami, które regulują ekspresję genów, mogą „włączyć” lub „wyłączyć” funkcję genów. Naukowcy z IMIM badali jeden tych czynników SNAIL1 w mysich komórkach podczas tranzycji epitelialno-mezenchymalnej. Dr Sandra Peiró wyjaśnia: EMT jest to proces składający się z przekształcenia komórek epitelialnych w tak zwane mezynchamalne. Podczas tego procesu komórki nabywają szereg nowych cech, które umożliwiają im migracje, samoregulację,  zapobiegają apoptozie (programowanej śmierci komórki), a w końcu doprowadzają do inwazji sąsiednich tkanek. Gdy ten proces zachodzi w komórkach nowotworowych epitelialnych w rezultacie mezenchymalne komórki mogą migrować i generować metastazę.

Badania pokazują, że w okresie transformacji w komórki mezenchymalne DNA w postaci komórkowej chromatyny musi być zreorganizowane by dostosować się do nowych funkcji komórki. Czynnik transkrypcyjny SNAIL1 poprzez enzym LOXL2 przeprowadza tę transformację. Dlatego, każdy mechanizm, który byłby w stanie zablokować ten etap uniemożliwiałby tranzycję epitelialno-mezenchymalną, a więc metastazę.

LOXL2 jest kluczowym elementem w tym procesie i staję się idealnym celem terapeutycznym, ponieważ jego działanie może być łatwo zablokowane — mówi Sandra Peiró.

Zespół udowodnił także we wcześniejszych badaniach obecność LOXL2 w jądrze komórkowym, a ponadto , że enzym ten odgrywa kluczową rolę w rozwoju nowotworów.  Następnym celem dla naukowców  będzie określenie organizacji przestrzennej genomu podczas rozwoju metastazy.

 

Damian Jacenik

Źródła

Źródła:

  1. http://www.sciencedaily.com/releases/2013/11/131114122057.htm
  2. http://ac.els-cdn.com/S1097276513007570/1-s2.0-S1097276513007570-main.pdf?_tid=bfa4ec1a-523f-11e3-9929-00000aab0f6c&acdnat=1384992130_b3ee5677b7e870a4bb0726094e269bee
KOMENTARZE
Newsletter