Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
NCBR po raz trzeci pomoże patentować wyniki badań naukowych!
NCBR po raz trzeci pomoże patentować wyniki badań naukowych!
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Jan Kurzydłowski, oficjalnie ogłosił rozpoczęcie trzeciej edycji Konkursu prowadzonego w ramach Programu Patent Plus.

Bardzo istotnym aspektem wszelkich badań aplikacyjnych, jest ochrona wygenerowanej w międzyczasie własności intelektualnej. Efektem pracy naukowców lub centrów badawczo-rozwojowych prowadzących badania o charakterze aplikacyjnym powinien być konkretny produkt lub technologia, o potencjale do komercjalizacji i późniejszego rozpowszechnienia na rynku.  Duży problem stanowi jednak ochrona własności intelektualnej. Choć świadomość konieczności patentowania wyników prac badawczo-rozwojowych jest coraz większa, to koszty związane z całym procesem ochrony IP często przekraczają możliwości finansowe przedsiębiorców, a tym bardziej naukowców. Odpowiedzią na ten problem w pewnym stopniu jest Program Patent Plus.

Program Patent Plus ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Głównym celem Programu jest zwiększenie poziomu ochrony praw własności przemysłowej powstałych w polskich organizacjach badawczych (jednostki naukowe) lub powstałych poprzez wspólne działania polskich organizacji badawczych i przedsiębiorców. Program prowadzony jest w oparciu o konkursy na  dofinansowanie projektów dotyczących uzyskania poza granicami Polski ochrony patentowej wynalazków opracowanych na podstawie wyników badań naukowych i prac rozwojowych zrealizowanych przez Wnioskodawców.

Dofinansowanie uzyskane w ramach Konkursu można przeznaczyć na:

  • badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku;
  • analiza zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową;
  • opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku.

a w następstwie tych analiz na:

  • zgłoszenie wynalazku w procedurze EPC;
  • zgłoszenie wynalazku w trybie PCT;
  • wejście w fazy krajowe państw – innych niż RP – w których zgłaszający, zgodnie z deklaracją, ubiega się o patent. 

    

Nabór wniosków jest jednoetapowy i prowadzony będzie w terminie od 13 stycznia 2014 r. do 11 lutego 2014 r. (do godz. 23:59).

Więcej informacji na stronie NCBR.

KOMENTARZE
news

<Listopad 2019>

pnwtśrczptsbnd
28
30
31
1
2
3
4
7
MEDmeetsTECH
2019-11-07 do 2019-11-07
9
40. Kongres i Targi LNE
2019-11-09 do 2019-11-10
10
11
15
16
17
22
23
24
27
28
Warsaw FOODHATON 2019
2019-11-28 do 2019-11-28
29
30
1
Newsletter