Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nauka, biznes i innowacje na Politechnice Łódzkiej
Nauka, biznes i innowacje na Politechnice Łódzkiej
Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z.o.o. (cttPŁ) to „pierwsza w Polsce przyuczelniana spółka celowa uczelni, powołana celem komercjalizacji technologii wytworzonych w murach Politechniki Łódzkiej i budowania współpracy między sferą nauki i biznesu”, czytamy na stronie internetowej grupy. W niniejszym artykule sprawdzimy zasadność tego zdania autoprezentacji.

 

Sama Politechnika Łódzka jest znana w środowisku akademickim jako uczelnia mocno innowacyjna. Przedstawianie swoich wyników badawczych stało się łatwiejsze od 2009 r., kiedy to cttPŁ rozpoczęło swoją działalność polegającą na nawiązywaniu realnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. A jest się czym chwalić i co pokazywać światu, ponieważ na tle innych uczelni w kraju, PŁ zajęła drugiej miejsce w Polsce pod względem sprzedanych licencji, jak wynika z rankingu perspektyw z 2014 r. Co więcej, w latach 2011-2015 popularna łódzka polibuda realizowała 450 projektów badawczych i rozwojowych, współpracując jednocześnie z 230 partnerami biznesowymi.

 

- W 2009 r. Politechnika Łódzka jako pierwsza otworzyła spółkę celową powołaną do zarządzania wiedzą i technologiami, które są wytwarzane w murach uczelni – Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej. Nasze główne działania skupiają się na sprzedaży technologii, na ich licencjonowaniu, wnoszeniu wiedzy do spółek typu spin-off, a przede wszystkim dążymy do informowania świata biznesu o tym, że to my, jako Centrum Transferu Technologii, jesteśmy pierwszym miejscem kontaktu sfery przemysłu z naszymi naukowcami. Wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom, ale także z uwagi na pojawiające się możliwości (kolejna unijna perspektywa finansowania na lata 2014-2020) oraz mając świadomość jak duże znaczenie ma współpraca na linii nauka-biznes, postanowiliśmy przygotować ofertę zawierającą kompleksowe i aktualne podejście na temat informacji zbiorczych, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców w ich własnej działalności. Ta baza jest dostępna pod postacią strony internetowej www.innowacjedlabiznesu.com – informuje Katarzyna Rybus, Broker Technologii z cttPŁ.

 

Zachęcamy do zapoznania się z tą wirtualną wizytówką grupy, jednak żeby mieć bezpłatny dostęp do pełnej bazy i wszystkich zawartych w niej informacji należy się uprzednio zarejestrować z panelu naukowca bądź przedsiębiorcy. Bez konieczności rejestrowania mamy zaś dostęp do dwóch pakietów informacji – dotyczących aparatury, która może być komercyjnie wykorzystana (1222 pozycje) oraz usług świadczonych przez zespoły badawcze Politechniki Łódzkiej z wygodnym podziałem na wydziały, instytuty czy zespoły badawcze (314 pozycji). - Zagłębiając się w tą bazę dostajemy szczegółowy podział z ukierunkowaniem na wydział, jednostkę, informacje jakiego rodzaju jest to aparatura. Co więcej, rozszerzając ten pakiet można otrzymać krótki opis do czego tak naprawdę ta dana aparatura może być wykorzystana oraz kontakt do przedstawiciela zespołu świadczącego taką usługę. Po zalogowaniu zaś użytkownicy otrzymują dostęp do informacji na temat prawie wszystkich projektów badawczych i badawczo-rozwojowych prowadzonych na terenie PŁ. Z wcześniej wspomnianej liczby 450, udało nam się wprowadzić w system 433 – te kilkanaście zostało pominiętych z uwagi na specyfikę charakteru współpracy z partnerem biznesowym. Mamy też 435 technologii, które potencjalnie mogą być wykorzystane do komercjalizacji, czyli zaimplementowania ich bezpośrednio w zainteresowanych firmach. Schemat co do podziału i informacji na temat technologii jest podobny jak w przypadku aparatury – jednak oprócz opisu mamy także krótką informację na temat zalet innowacyjności i potencjalnego zastosowania w branży względem konkurencji – omawia dalej Katarzyna Rybus. Takie rozszerzenia są szczególne istotne, gdyż wyszukane nazwy z dziedziny chemii czy biotechnologii same w sobie często nie mówią nic przedsiębiorcom. Tutaj z pomocą przychodzą specjaliści, którzy na stronie dopowiadają do czego dana technologia może być przydatna. - Tworząc tą bazę online chcieliśmy przede wszystkim skrócić czas docierania do zainteresowanych osób i jednocześnie bezpośrednio odpowiadać na potrzeby i problemy przedsiębiorców. Ponadto skompensowaliśmy w ten sposób pewną wiedzę, która była rozrzucona w różnych elementach, jednostkach i formach po całej Politechnice Łódzkiej – podsumowała Katarzyna Rybus.

 

Ta platforma to także doskonała okazja, żeby uczelnia pochwaliła się swoimi naukowcami, wśród których 90 ma swoje profile naukowe w bazie. Zgadujemy jednak, że jest to zaledwie początek, gdyż to narzędzie informatyczne działa dopiero od września br. Niewiele mniej firm ma swoje profile – na platformie zarejestrowało się już 81 przedsiębiorców z różnych branż (dane z dnia 25 listopada 2015 r.).

 

Połączenie zasobów technicznych oraz ludzkich pozwoli w przyszłości ctt i całej Politechnice na dalszy rozwój innowacyjnej działalności. Podajmy przykłady takich wymiernych efektów tworzenia konsorcjów z punktu widzenia branż, na które kierunkuje się również nasz portal:

*współpraca Wydziału Chemicznego i Mechanicznego z PGE, która przyczyniła się do rozwiązania problemu rtęci w atmosferze,

*spin-off działający w zakresie nanokompozytów i grafenu, który w przyszłości może przyczynić się do rozwoju pojazdów napędzanych wodorem,

*współpraca między Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności a Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi celem opracowania nowatorskiej technologii biokonwersji,

*współpraca Wydziału Chemicznego z zakładami farmaceutycznymi Polpharmy.

 

Politechnika Łódka rozwija swój potencjał także dzięki umiejętności pozyskiwania funduszy unijnych. Sztandarowym przykładem takiej działalności jest projekt POIG pt. „Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R w obszarze żywności prozdrowotnej, tradycyjnej” pod kierownictwem dr hab. inż. Doroty Żyżelewicz, realizowany w Instytucie Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2014 PRIORYTET 2 Infrastruktura sfery B+R DZIAŁANIE 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Kwota dofinansowania wyniosła 34 239 593,25 zł, w tym 28 227 473,39 zł kosztów kwalifikowanych. Udział UE i budżetu państwa wynosi odpowiednio 85 i 15% kosztów kwalifikowanych. W okresie lipiec 2012-grudzień 2015 r. zrealizowano cztery najważniejsze zadania:

*”Składniki bioaktywne w surowcach, półproduktach i wyrobach chemicznych” (otrzymywanie sucharów o obniżonej zawartości związków antyżywieniowych z zastosowaniem różnych receptur i warunków technologicznych; badanie właściwości biologicznych ziaren kakaowych i kawy; określenie właściwości funkcjonalnych arabinoksylanów zbóż),

*”Modelowanie cech prozdrowotnych surowców i produktów spożywczych chłodzonych i mrożonych” (opracowanie najkorzystniejszych warunków uprawy i przechowywania skiełkowanych nasion wybranych roślin z rodziny Fabaceae w celu przedłużenie trwałości z najwyższym zachowaniem składników odżywczych, biologicznie aktywnych oraz początkowych cech organoleptycznych; poprawienie właściwości funkcjonalnych mrożonego mięsa przez dodawania do niego substancji ochronnych, krioprotektantów, wzbogacających jednocześnie jego wartość żywieniową, w tym także walory prozdrowotne),

*Wykorzystanie produktów odpadowych przetwarzania cebuli jako źródła biokomponentów do zastosowania w suplementach diety lub żywności prozdrowotnej” (scharakteryzowanie produktów odpadowych przetwórstwa cebuli z regionu centralnej Polski pod kątem zawartości substancji bioaktywnych, w szczególności polifenoli, fruktooligosacharydów i błonnika pokarmowego →wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny kompostowania odpadów cebulowych w zależności od stopnia usunięcia substancji bioaktywnych → ekspertyza dotycząca oceny właściwości prozdrowotnych uzyskanych produktów w badaniach na zwierzętach doświadczalnych),

*”Zaprojektowanie i budowanie stanowiska badawczego do identyfikacji oraz modelowania statycznych i dynamicznych właściwości technologicznych obiektów sterowania i regulacji” (doposażenie Instytutu Chemicznej Technologii Żywności w nowoczesną aparaturę analityczną i technologiczną ma na celu stworzenie odpowiedniej infrastruktury do podejmowania konkurencyjnych badań wspólnie z podmiotami przemysłowymi i prowadzenie różnorodnych projektów badawczo-rozwojowych w kooperacji nauki i gospodarki).

 

 

W ramach projektu przeprowadzono także adaptację pomieszczeń czterech zakładów ICHTŻ:

*Zakładu Technologii Skrobi i Cukiernictwa,

*Zakładu Analizy i Technologii Żywności,

*Zakładu Technologii Chłodnictwa Żywności,

*Zakładu Cukrownictwa (pomiary i automatyka).

Zmodernizowane pomieszczenia doposażono w nowoczesną aparaturę badawczą analityczną, technologiczną i kontrolno-pomiarową, odpowiadającą wysokim standardom badań naukowych, obejmującą blisko 180 pozycji, w tym m. in.:

*chromatografy i oprzyrządowanie do nich, w tym head-space,

*urządzenia do przygotowywania prób, także do analiz chromatograficznych,

*elektroniczny nos i język,

*analizatory,

*zestaw do badań aktywności związków, w tym do prowadzenia badań na liniach komórkowych,

*stanowisko do oceny oddziaływania produktów spożywczych o cechach prozdrowotnych i tradycyjnych na ekspresję genów w badaniach na liniach komórkowych (PCR), komora do PCR, aparaty do określania charakterystyki właściwości fizycznych surowców, półproduktów i wyrobów przemysłu spożywczego,

*nowoczesne urządzenia technologiczne,

*laboratoryjna linia technologiczna do otrzymywania czekolady i wyrobów czekoladowych,

*stanowisko badawcze do identyfikacji statycznych i dynamicznych właściwości technologicznych obiektów sterowania i regulacji,

*stanowisko badawcze do określania charakterystyki przepływu płynów przemysłowych,

*stanowisko do badania syntezy i modyfikacji biologicznie aktywnych składników żywności,

*szafa przechowalnicza, zamrażarki, chłodziarki, komora klimatyczna, higrometr, analizator gazów, pakowarka z modyfikacją atmosfery MAP i próżni,

*titratory,

*planimetr elektroniczny.

 

Na koniec informacja o KONKURSIE dla pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów Politechniki Łódzkiej. Organizatorzy czekają na najlepsze pomysły na firmę typu spin-off, czyli taką, w której jednym z udziałowców będzie cttPŁ. Trzech laureatów otrzyma:

*sfinansowanie wyceny wartości technologii przeznaczonej do utworzenia spółki spin-off,

*sfinansowanie profesjonalnego biznesplanu dla tej spółki,

*przygotowanie organizacyjne do jej powołania,

*sfinansowanie wsparcia prawnego i notarialnego na etapie tworzenia firmy.

Nabór trwa do 31.01.2016 r., a regulamin, wniosek oraz wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie organizatorów.

 

KOMENTARZE
news

<Sierpień 2021>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
Pomiar pH próbek farmaceutycznych
2021-07-28 do 2021-09-29
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter