Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
NanoGroup rozpoczyna prace nad innowacyjną metodą leczenia przetok okołoodbytniczych w przebiegu choroby Crohna
NanoVelos, spółka zależna NanoGroup – notowanej na głównym rynku GPW grupy spółek biotechnologicznych – poinformowała o otrzymaniu wstępnego raportu z innowacyjnego zabiegu na pacjentach z chorobą Crohna. We współpracy z lekarzami z hiszpańskiego szpitala Fundación Jiménez Díaz, po raz pierwszy użyli unikalnej metody wykorzystania komórek macierzystych razem ze szkieletami polimerowymi. Pozytywne efekty zabiegu, w obserwacji 5-tygodniowej na dwóch pacjentach, wstępnie walidują założenia NanoVelos, które zamierza opracować unikalny nano-szkielet polimerowy zwiększający przeżywalność komórek macierzystych w leczeniu przetok okołoodbytniczych.

Komórki macierzyste znajdują swoje zastosowanie w trudnych schorzeniach już od kilkunastu lat, w tym w chirurgii kolorektalnej – w leczeniu choroby Crohna. Zdecydowanym minusem ich zastosowania jest płynna forma tych komórek oraz ich krótka przeżywalność. W eksperymentalnym projekcie przeprowadzonym przez zespoły NanoVelos, Fundación Jiménez Díaz oraz szpitala Medicover w warszawskim Wilanowie, zastosowano komercyjnie dostępne szkielety polimerowe razem z autologicznymi komórkami macierzystymi. Zabieg przyniósł wstępnie pozytywne efekty – efektywne gojenie złożonych przetok okołoodbytniczych w przebiegu choroby Crohna.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników badań i z tego, że obie pacjentki czują się dobrze po zabiegu. Traktujemy go jako proof of principle – zastosowane w zabiegu innowacyjne podejście działa, a nasze do tej pory teoretyczne założenia w praktyce okazały się słuszne. Teraz zespół NanoVelos będzie pracował nad swoim nanonośnikiem, który będzie miał za zadanie maksymalnie zwiększyć przeżywalność komórek macierzystych stosowanych w zabiegach oraz stabilizować je w miejscu podania – mówi Adam Kiciak, chirurg, Członek Zarządu NanoGroup.

Zabieg przeprowadzono wraz z lekarzami z madryckiego szpitala uniwersyteckiego Fundación Jiménez Díaz (FJD). To światowi pionierzy metody wykorzystywania komórek macierzystych w leczeniu przetok okołoodbytniczych. Wykonują ponad 100 zabiegów rocznie, a pacjenci, których leczą, pochodzą z całego świata.

W finansowaniu dalszych badań mają spółce pomóc m.in. granty. NanoVelos wspólnie z zespołami FJD oraz Humanitas Hospital z Mediolanu aplikowały o unijną dotację, której proces przyznawania jest na zaawansowanym etapie.

– Jesteśmy na kolejnym etapie w postępowaniu o grant w ramach programu EuroNanoMed. Wstępny raport z zabiegu waliduje nasze założenia, dlatego zależy nam, aby uzyskać dotację na dalsze badania w zakresie stworzenia innowacyjnej i przede wszystkim poprawiającej skuteczność stosowania samych komórek macierzystych terapii leczenia przetok okołoodbytniczych – dodaje Adam Kiciak.

Prowadzony przez NanoVelos projekt ma ogromny potencjał. W I kwartale br. biotechnologiczna spółka TiGenix, po badaniach klinicznych prowadzonych m.in. w madryckim szpitalu FJD, zarejestrowała w Unii Europejskiej terapię przetok okołoodbytniczych u pacjentów z chorobą Crohna opartą na komórkach macierzystych. Wcześniej, licencję na projekt kupiła grupa farmaceutyczna Takeda, która wyceniła go na 600 mln USD.

– Jednym z naszych głównych celów na ten moment jest stworzenie nano-szkieletu polimerowego, który będzie charakteryzował się odpowiednią strukturą przestrzenną, sprzyjającą poprawie przeżywalności komórek macierzystych, a także optymalną plastycznością, ułatwiającą chirurgowi stabilną implantację we właściwym miejscu, w zabiegach na przetokach okołoodbytniczych. Wykonywanie iteracji produktowych opartych na zastosowaniu nano-nośników to de facto coś, czym zajmujemy się na co dzień od kilku lat. Nasze doświadczenie oraz know-how w tym zakresie są na tyle duże, że wiążemy spore nadzieje na osiągnięcie sukcesu w tym projekcie – mówi prof. Tomasz Ciach, współzałożyciel i Członek Zarządu NanoVelos oraz Członek Zarządu NanoGroup.

KOMENTARZE
Newsletter