Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biomed planuje wybudować fabrykę za 150 mln PLN
Biomed planuje wybudować fabrykę za 150 mln PLN
Na skutek przeinwestowania Biomed Lublin S.A. stanął na skraju bankructwa. Widmo upadłości spółki odsunęło się dzięki trafnym decyzjom Zarządu (m.in. sprzedaży prawa do marki Laktacid) i rozłożeniu zobowiązań na raty. Obecnie spółka planuje budowę nowej fabryki za 150 mln zł.

Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą biotechnologiczną założoną w 1944 roku. Obecnie spółka posiada dwa zakłady produkcyjne. Rozbicie produkcji na dwie fabryki wiąże się z wysokimi kosztami, dlatego w planach rozwoju Biomedu pojawił się pomysł budowy nowego budynku, w którym produkowane będą produkty lecznicze.

Obecnie sztandarowymi produktami Biomedu Lublin są: szczepionka przeciwgruźlicza (BCG), Onko BCG (lek wykorzystywany w terapii raka pęcherza) oraz Distreptaza. Do produkcji tych preparatów wykorzystywanych jest 100% mocy przerobowych Biomedu.

Możliwości produkcyjne zakładów nie pokrywają zapotrzebowania rynków na produkty. Jak poinformował Prezes Biomedu, zainteresowanie ich produktami jest większe, niż możliwości produkcyjne firmy.

Budowa nowego zakładu jest inwestycją, która powinna przynieść pozytywne efekty. Ustabilizowana sytuacja finansowa firmy i dobrze przemyślane decyzje inwestycyjne dają zielone światło dla inwestorów i napawają ich optymizmem.

KOMENTARZE
Newsletter