Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mobilizują siły dla Innowacyjnej Polski
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały dziś porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości polskiej gospodarki oraz nauki.

Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz mówił, że Zarówno PARP, jak i NCBR pełnią istotną funkcję w polskim systemie innowacji i już w tej chwili ich działania uzupełniają się. Obie instytucje działają na rzecz rozbudowy innowacji w Polsce i zacieśniania współpracy biznesu z nauką. Liczy on, że

współdziałanie dwóch jednostek przełoży się na wzrost zastosowania innowacyjnych rozwiązań, a tym samym na  zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Programy wsparcia innowacji realizowane przez PARP i NCBR moga stać się istotnym elementem tego procesu.

- Innowacyjność to także łączenie wzajemnych potencjałów dla wspólnego rozwoju. Cieszy mnie fakt, że dwie największe agencje zajmujące się gospodarką opartą na wiedzy rozpoczynają współpracę, aby jeszcze efektywniej korzystać z funduszy europejskich. Przyczyni się to do powstania spójnego systemu dla rozwoju nowych technologii i przedsiębiorczości w Polsce – podkreśla wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Marek Ratajczak.
NCBR i PARP będą wspólnie doskonaliły mechanizmy wsparcia działalności badawczo-rozwojowej  i innowacyjnej przedsiębiorstw oraz wspierały współpracę nauki z biznesem. Porozumienie wzmocni synergię programów realizowanych przez obie instytucje oraz obejmuje wspólną promocję sukcesów polskich innowacji. Dzięki współpracy NCBR i PARP, przedsiębiorcy, naukowcy oraz start-up’y otrzymają spójną i komplementarną ofertę wsparcia swoich projektów.

Prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak przyznaje, że ważne jest, aby na rynek trafiało jak najwięcej innowacyjnych produktów.

- Wiemy, że aby to osiągnąć, przedsiębiorcy potrzebują spójnego i stabilnego wsparcia na różnych etapach swojego rozwoju. Zawarte porozumienie stanowi wkład w budowę bardziej dojrzałego systemu kreowania innowacji w Polsce. Wzmocni ono skuteczność naszych programów poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, a także wspólne prace analityczne i konsultacyjne w zakresie nowych instrumentów wsparcia. W konsekwencji da to impuls do rozwoju światowej klasy innowacji „made in Poland– wyjaśnia.

Według dyrektora NCBR, prof.Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego w nauce polskiej trzeba rozwinąć ducha przedsiębiorczości. Przedsiębiorcom polskim potrzebna jest najnowsza wiedza i technologie. Bliska współpraca środowisk, na rzecz których działa NCBR i PARP jest w stanie wywindować gospodarkę do grona światowych liderów. Omawiane porozumienie i współdziałanie otwiera nowe perspektywy dla polskiej nauki i polskiego przemysłu.
W myśl podpisanego  porozumienia obie agencje będą współpracowały przy planowaniu, opiniowaniu i realizacji wybranych projektów, wykonywały analizy i ekspertyzy w przypadku realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz wspierały udział polskich przedsiębiorców i naukowców w realizacji programów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności programów ramowych Horyzont 2020 i COSME 2020.

KOMENTARZE
Newsletter