Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Młodzi badacze dochodzą do głosu – III edycja Studenckiej Konferencji Biologii Molekularnej
Od biochemii i nanotechnologii przez genetykę po bioinformatykę – takie prace przygotowali studenci z całej Polski na III edycję Studenckiej Konferencji Biologii Molekularnej. 20-22 marca na Uniwersytecie Łódzkim spotkało się 115 studentów, a wykład inauguracyjny poprowadziła prof. dr hab. Małgorzata Czyż.

W dniach 20-22 marca 2014 roku odbyła się III edycja Studenckiej Konferencji Biologii Molekularnej organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Młodych Biofizyków oraz Sekcję Genetyczną Studenckiego Koła Naukowego Biologów. Z roku na rok wydarzenie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem pośród studentów.

 

 

W konferencji wzięło udział 115 osób, z czego jedynie 3 nie przygotowały własnych prac. Rok temu na bierne uczestnictwo zdecydowała się aż połowa młodych badaczy.

Uważamy to za znaczny sukces, ponieważ dzięki temu możemy przedstawić znacznie więcej ciekawych prac – powiedział Kasper Guzik, przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Młodych Biofizyków.

Organizatorzy mogą się też pochwalić znacznie szerszym zasięgiem konferencji. Rok temu ponad połowa uczestników pochodziła z Łodzi – w tym roku pojawiło się znacznie więcej studentów z różnych polskich uczelni.

Podczas konferencji można było uczestniczyć w 6 sesjach wykładowych. Każdą z nich rozpoczynało wystąpienia znanego i cenionego badacza. Następnie na prezentację swoich prac mieli szansę młodzi naukowcy. Aby wziąć udział w konferencji należało przygotować abstrakt opisujący tematykę badań, którą uczestnik pragnąłby przedstawić. Najlepsze z nich były zakwalifikowane do wystąpień ustnych. 

Konferencję rozpoczął wykład prof. dr hab. Małgorzaty Czyż zatytułowany „Czerniak: macierzystość czy plastyczność”. Podczas wystąpienia uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak trudne może okazać się leczenie tego typu nowotworu. Obecnie trwają badania nad opracowaniem i udoskonaleniem terapii skojarzonej. Do tej pory konwencjonalne leczenie było skierowane na proliferujące komórki poprzez aplikację substancji cytotoksycznych. Nie wpływało to na macierzyste komórki czerniaka, co skutkowało wznową choroby. Terapia skojarzona byłaby wymierzona we wszystkie rodzaje komórek, dzięki czemu skuteczność leczenia byłaby większa.

 Każdy z wykładów kończył się serią pytań zadawanych przez słuchaczy. Często takie dyskusje trwały długo, każdy miał szansę porozmawiać z prelegentem. Szczególnie wytrwale debatowano po wystąpieniu Magdaleny Ochab, studentki,  która przygotowała prezentację zatytułowaną „Wykorzystanie koncepcji średnich nielokalnych do redukcji szumów w mikroskopowych obrazach cyfrowych”. Wynikało to zapewne z faktu, że dla osób zgromadzonych na sali była to nowość opierająca się na wyliczeniach matematycznych, co wymagało dodatkowych wyjaśnień.  

Obecnie, dzięki dobraniu abstraktów przez komisję, tematyka wystąpień jest dużo bardziej zróżnicowana w porównaniu z rokiem poprzednim. Podczas tegorocznej edycji konferencji przygotowano prace z szerokiego spektrum biologii molekularnej: przez biochemię, nanotechnologię, genetykę, mikrobiologię aż do bioinformatyki – dodaje Kasper Guzik.  


Oprócz profesor Czyż zaproszono także innych prelegentów, którzy wyróżniają się nieprzeciętnymi osiągnięciami naukowymi. Wśród nich znaleźli się: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki (specjalista z zakresu biofizyki i biologii komórki), prof. dr hab. Jarosław Dziadek (zajmujący się badaniami nad Mycobacterium tuberculosis), prof. dr hab. Barbara Lipińska (autorytet w dziedzinie biochemii białek i kwasów nukleinowych), dr Jacek Achrem-Achremowicz (interesujący sie chemią owoców i warzyw), prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska (zgłębiająca tajemnice RNA) oraz prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (prowadzący prace dotyczące plazmidów, bakteriofagów i chorób genetycznych człowieka). Jak widać, wymienione osoby specjalizują się w różnych dziedzinach nauki, dzięki czemu każdy z obecnych uczestników mógł znaleźć wykład, który odpowiada jego zainteresowaniom. 

Studenckie Koło Naukowe Młodych Biofizyków funkcjonuje nieprzerwanie od 1994 roku. Działa ono przy Instytucie Biofizyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Jego opiekunem naukowym jest od 2000r. dr hab. Łukasz Pułaski, zaś funkcję przewodniczącego od dwóch kadencji pełni Kasper Guzik. Członkowie Koła to w większości studenci specjalności biofizyka oraz biotechnologia medyczna. Drzwi są jednak otwarte dla każdej osoby chcącej zdobyć doświadczenie w pracy laboratoryjnej, także z innych kierunków studiów i uczelni.

KOMENTARZE
Newsletter