Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Międzynarodowy program stypendialny dla doktorantów
04.05.2004
W ramach programu stypendialnego „International Scholarship Programme“ Niemiecka Fundacja Związkowa (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU) ogłosiła konkurs na przyznanie 60 stypendiów dla doktorantów.


Doktoranci wszystkich kierunków, którzy rozpoczęli pracę doktorską w dziedzinie ochrony środowiska, mogą ubiegać się o stypendium do 15 sierpnia 2004 r. . Program stypendialny skierowany jest wyraźnie do osób z obywatelstwem estońskim, łotewskim, litewskim, polskim, czeskim i rosyjskim z enklawy Kaliningradu. Znajomość języka niemieckiego jest obowiązkowa. Granica wieku wynosi 28 lat (możliwe są wyjątki np. okres wychowawczy lub drugi fakultet). Prace muszą być prowadzone w Niemczech. Stypendium można pobierać maksymalnie przez okres 3 lat. Program stypendialny obejmuje także uczestnictwo w konferencjach DBU. Kontakt: Deutsche Bundesstiftung Umwelt tel.: +49-541-96330 faks: +49-541-9633190 e-mail: info@dbu.de; stipendienprogramme@dbu.de Niemiecki Krajowy Punkt Kontaktowy: Sebastian Stetter e-mail: sst@kowi.de
KOMENTARZE
Newsletter